انتصاب

 

 

 

 

 

 

 

با حکم معاون آموزشی دانشگاه، مورخ 1400/10/23 جناب آقای دکتر جلیل توکل افشاری به سمت «رئیس دبیرخانه ستاد تحول و آموزش علوم پزشکی کلان منطقه 9 آمایشی» منصوب شدند.

آقای دکتر ابولفضل خواجوی راد در راستای تحقق طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و آمایش سرزمین با تاکید بر اولویت های کشور و منطقه قطب، پیگیری و تحقق اهداف ذیل را ضروری دانسته اند.

1-بررسی سوابق و مستندات و وضعیت موجود کارگروههای مربوط به بسته های تحول و نوآوری آموزش و مأموریت های ویژه کلان منطقه 9 و تدوین برنامه عملیاتی سالانه کارگروهها و دبیرخانه ستاد تحول و آموزش علوم پزشکی کلان منطقه 9 آمایش

2-تدوین برنامه زمان بندی پایش نحوه تحقق محورها و اهداف پیش بینی شده در برنامه های عملیاتی کارگروهها و دبیرخانه ستاد تحول و آموزش علوم پزشکی کلان منطقه 9 آمایش

3-رویکرد تحولی به آموزشی پزشکی به منظور تربیت نیروی انسانی عالم، توانمند، پاسخگو و متخلق به اخلاق حرفه ای، متناسب با فرهنگ اسلامی – ایرانی

4-شناسایی فرصت ها و اولویت های کلان منطقه 9 به منظور حرکت سریع و جهشی برای دستیابی به مرجعیت علمی مبتنی بر مستندات، شواهد و مدل های موفق ملی و بین المللی

5-شناسایی و بهره مندی از ظرفیت های کلان منطقه 9 آمایشی با رویکرد مشارکت و هم افزایی در راستای تحقق اهداف بسته های تحول‏- آموزش پزشکی، مأموریت های ویژه و مرجعیت علمی

6-ایجاد شبکه های علمی و تخصصی‏- نخبگانی با اهداف مشورتی و نیز اجرایی‏- عملیاتی در سطح منطقه ای، ملی و بین المللی

7-ایجاد داشبوردها و بانک های اطلاعاتی منطقه ای، ملی و بین المللی مورد نیاز در راستای تحقق اهداف دبیرخانه ستاد تحول و آموزش علوم پزشکی کلان منطقه 9 آمایش

8-توجه ویژه به علوم نوین و بین رشته ای و راه اندازی و توسعه سامانه های اطلاعات یکپارچه آموزش علوم پزشکی در کلان منطقه 9 آمایشی

10-حضور در جلسات و برنامه های مرتبط

مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی (PH.D) ایمنی‌شناسی (ایمونولوژی)