توسعه و تعالی طب تسکینی

بر اساس تعریف سال 2002 میلادي سازمان بهداشت جهانی (WHO) مراقبت هاي تسکینی و حمایتی مجموعه اي از اقدامات هستند با هدف:

بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری تهدیدکننده حیات و خانواده های آنها از طریق پیشگیری و کم کردن رنج و عذاب، به وسیله شناسایی اولیه و ارزیابی کامل و درمان مشکلات فیزیکی، روانی، اجتماعی و معنوی می باشد.

فعالیت های انجام شده تا کنون

 • تدوین کوریکولوم آموزشی دانشجویان پزشکی
 • تدوین کوریکولوم آموزشی دانشجویان پرستاری
 • برگزاری دوره ی کوتاه مدت طب تسکینی با مخاطب پزشک عمومی
 • تدوین برنامه عملیاتی ارائه خدمات مرکز مراقبتی (Home Care, Hospice)
 • راه اندازی کلینیک درد در بیمارستان امام رضا (ع)

اقدامات جهت ارتقاء آموزش

 • تدوین طرح دوره طب تسکینی و حمایتی جهت دانشجویان پرستاری و دانشجویان پزشکی
 • پیگیری کوریکولوم های آموزشی دانشجویان پزشکی
 • پیگیری برگزاری دوره کوتاه مدت حرفه ای طب تسکینی و حمایتی جهت پرستاران
 • برگزاری دوره پودمانی سلامت و مراقبت معنوی بیماران در تابستان 1398 به مدت 36 ساعت که از 13/04/1398 شروع شده است.
 • همایش مراقبت مبتنی بر شواهد در پرستاری و مامایی در 26 و 27 تیرماه 1398 که یکی از محورهای اصلی همایش مراقبت تسکینی در پرستاری و مامایی بوده است.
 • برگزاری سمینار آموزشی با محوریت طب تسکینی و حمایتی در 21 خرداد ماه 1398 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • برگزاری سمپوزیوم با محوریت طب تسکینی در 26 مهرماه 1398 در راستای کنگره بین المللی آسیایی هیپنوتیزم در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • حضور همکاران پرستار از سایر دانشکده ها (دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی) جهت آشنایی با مباحث و درمانگاه طب تسکینی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خرداد ماه 1398
 • همایش مراقبت مبتنی بر شواهد در پرستاری و مامایی در 26 و 27 تیرماه 1398 که یکی از محورهای اصلی همایش مراقبت تسکینی در پرستاری و مامایی بوده است.
 • همکاری جهت ترجمه و تألیف کتاب در زمینه طب تسکینی و حمایتی
 • تدوین دوره های آموزشی با محوریت طب تسکینی در بسته آموزشی خدمت پرستاران شاغل در سال 1398

اقدامات اجرایی

 • تخصیص تخت های بستری جهت طب تسکینی
 • راه اندازی درمانگاه طب تسکینی
 • پیگیری راه اندازی خدمات Home Care

 

اقدامات جهت برقراری ارتباطات با دانشگاههای خارج از کشور

 • برگزاری همایش و سمپوزیوم بین المللی با محوریت طب تسکینی در مهرماه 1398 در راستای کنگره بین المللی آسیایی هیپنوتیزم
 • ایش مراقبت مبتنی بر شواهد در پرستاری و مامایی در 26 و 27 تیر ماه، راه اندازی درمانگاه طب تسکینی و حمایتی در بیمارستان انکولوژی امید از مرداد ماه 1398

دبیر کارگروه طب تسکینی کلان منطقه 9 و دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

 خانم دکتر مونا جودی 

JoudiM@mums.ac.ir 

 

کارشناس کارگروه طب تسکینی کلان منطقه 9 و دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

اقای احمد عبدالهی

051-38451522

AbdollahiA4@mums.ac.ir 

دکتر مصطفی خالقی پور(دانشگاه نیشابور)، دکتر مهدی اسماعیلی زاده(دانشگاه اسفراین)، دکتر احمد  نصیری(دانشگاه

بیرجند)، دکتر پروانه دهقان (دانشگاه تربت حیدریه)، دکتر امید غلامی(دانشگاه سبزوار)، دکتر موسی سجادی(دانشگاه گناباد)،

طب تسکینی در حوزه های تمایز رسالت دانشگاه