کارگروه بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی
کارگروه بین‌المللی‌سازی آموزش علوم پزشکی منطقه 9 آمایشی بر اساس ابلاغ بسته‌‎‏های تحول و نوآوری آموزش پزشکی مبتنی بر برنامه آموزش عالی حوزه سلامت در سال 94 تشکیل شد و پس از آن جلسات این کارگروه به‌طور منظم (دو ماهانه) با حضور نمایندگانی از دانشگاه‌های منطقه 9 کشور برگزار می‌شود که در همین راستا و علاوه بر جلسات داخل دانشگاهی، 29 جلسه با حضور دانشگاه های منطقه تاکنون برگزار شده است. این جلسات جهت سیاست‌گذاری، بررسی و تصویب فرآیندهای اجرایی و بررسی برنامه عملیاتی و اقدامات انجام شده در دانشگاه های منطقه به‌صورت حضوری (با حضور چرخشی در دانشگاه ها) و مجازی (بسته به شرایط) برگزار شده است

کسب رتبه سوم کارگروه بين المللي سازي آموزشي منطقه نه آمايشي در حوزه بین‌الملل در ارزشیابی و رتبه‌بندی آموزشی سالانه وزارت متبوع در سال 1399 و کسب رتبه دوم دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بیشترین تعداد رشته مقاطع معرفی شده و بیشترین تعداد بازدیدکننده در سطح کشور در سامانه EducationIran (به گزارش وزارت متبوع) از جمله شاخص‌ترین افتخارات کسب شده توسط این کارگروه بوده است.

دبیر کارگروه بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی: اقای دکترعلی تقی پور

TaghipourA@mums.ac.irکارشناس مسئول کارگروه بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی: آقای محمدرضا کارگزار

Kargozarmr1@mums.ac.ir

051-31409131

 

ردیف

اعضای کارگروه بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

1

آقای دکتر مصطفی امیری

2

آقای دکتر احمد آموزشی

3

آقای دکتر وحید خلقی

4

آقای دکتر سعید سمرقندیان

5

آقای دکتر حامد قاسم زاده مقدم

6

آقای دکتر نعمت اله شموسی

7

خانم ملیحه عبدالهی

8

آقای دکتر سیامک  زارعی قنواتی

9

آقای دکتر کیهان گنودی

10

آقای دکتر هومان شفاعی

11

آقای دکترعبدالرسول رنگرزی

12

آقای دکتر خواجوی راد

13

آقای مهندس علی عظیمی

14

آقای محمدرضا کارگزار

15

آقای علی نجفی

16

خانم سارا داوودنیا

  1. تاثیرات فناوری های نوین آموزشی در بین المللی سازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  2. بررسی تجربه زیسته و انگاره های دانشجویان بین الملل در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  3. مطالعه تطبیقی مقطع دکتری تخصصی (PhD) در دانشگاه علوم پزشکی مشهد با دانشگاه ملبورن از کشور استرالیا و دانشگاه پکن از کشور چین

برگزاری بیست و نهمین جلسه کارگروه بین المللی سازی آموزشی منطقه نه آمایشی


بیست و نهمین جلسه کارگروه بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی منطقه نه آمایشی در روز یک شنبه مورخ 14/06/1400 به صورت مجازی برگزار شد. در این جلسه که دبیر کارگروه، مدیر امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی مشهد، نمایندگان دانشگاه های منطقه نه و سایر اعضای کارگروه حضور داشتند ضمن اشاره به آیین نامه آموزشی دانشجویان بین الملل ابلاغی وزارت متبوع و سیاست های کلی فرآیندهای مرتبط با دانشجویان بین المللی بر پیگیری مصوبات جلسات قبلی تاکید شد.