کار گروه توسعه و تعالی علوم تغذیه

معرفی کارگروه

دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در قالب دبیرخانه کلان‌منطقه 9 آمایشی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مأموریت یافته، با مشارکت دانشگاههای علوم پزشکی خراسان شمالی و جنوبی، مدیریت پروژه های تعالی بخش در حیطه علوم تغذیه را، به عنوان یکی از 5 مأموریت ویژه خود، بر عهده گیرد. این دبیرخانه، در راستای پیشبرد بهتر این ماموریت خطیر ملی، خود را ملزم دانسته با بکارگیری توانمندی و مشارکت صاحب‌نظران، پیش‌کسوتان و متخصصان، از تمامی ظرفیتهای موسسات و دانشگاههای سراسر کشور بهره‌جویی نماید.

بدین منظور کارگروه ماموریت ویژه توسعه و تعالی علوم تغذیه کلان منطقه 9 آمایشی، تاکنون طی ارسال نامه‌های رسمی، برگزاری جلسات حضوری و رایزنیهای متعدد با اساتید این حوزه، در مجموع 11 کمیته و زیرکمیته تخصصی با مدیریت سایر مؤسسات و دانشگاههای سراسر کشور (از جمله انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی و دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شیراز، یزد، تبریز، سمنان و ...) تشکیل داده است.

 اهداف

کارگروه ماموریت ویژه توسعه و تعالی علوم تغذیه، در پاسخ به نیاز نظام تحول سلامت در بیمارستانها و گسترش سیستم ارجاع بیمار (پزشک خانواده) و نقش رشته تغذیه به عنوان جزیی از سیستم چند تخصصی (multidisciplinary) در دستورالعملهای درمانی بیماریهای مختلف مانند دیابت و سرطان، چهار هدف عمده را مدنظر قرار داد:

1- بازنگری کوریکولومهای آموزشی رشته تغذیه بر اساس نیازهای خدمات بهداشتی درمانی کشور؛
2- بررسی نیاز به تأسیس رشته های نوین در علوم تغذیه با توجه به پیشرفت علمی جهانی و بر اساس نیازهای خدمات بهداشتی درمانی کشور؛
3- تدوین برنامه استراتژیک 10 ساله و ترسیم چشم انداز علوم تغذیه با توجه به نیازهای موجود و آمایش سرزمینی؛

4- تدوین راهکارهای آمایش سرزمینی جهت برنامه‌ریزیهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌ مدت به منظور حفظ و ارتقاء سلامت جامعه و پیشگیری از بیماریهای وابسته به تغذیه.

     
 

 اقدامات اولیه :  

 • تشکیل کمیته راهبری
 • تشکیل کمیته ارزیابی برنامه های درسی
 • تشکیل کمیته آمایش سرزمینی
 • تشکیل کمیته رشته/دوره های آموزشی جدید

 بازبینی برنامه های درسی:  

 • کارشناسی علوم تغذیه: محوریت دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • کارشناسی ارشد علوم تغذیه: محوریت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • کارشناسی ارشد علوم بهداشتی تغذیه: محوریت دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • کارشناسی ارشد تغذیه در بحران: محوریت دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکترای علوم تغذیه: محوریت دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • کارشناسی ارشد بهداشت وایمنی مواد غذایی: محوریت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • تمامی برنامه های درسی بصورت کشوری بازبینی شد.
 • نتایج بازبینی در کمیته ارزیابی برنامه های درسی مورد بررسی قرار گرفت.
 • نتایج بازبینی به تایید هیاتهای ممتحنه/بورد تغذیه و بهداشت و ایمنی مواد غذایی رسید.
 • برنامه های درسی بازبینی شده به معاونت آموزشی وزارت بهداشت ارائه شد.

  اقدامات بعدی :

 • برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه "مفاهیم اعتباربخشی" با حضور اقای دکتر بازرگان به منظور افزایش توان علمی و پیشبرد بهتر اهداف دبیرخانه کلان منطقه
 • ارسال نامه به سرپرست مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  به منظور دریافت اطلاعات  و تکمیل فرم دلفی خبرگان برنامه آمایشی رشته تغذیه در سراسر کشور
 • ارسال نامه به مدیر هیئت علمی  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  به منظور دریافت اطلاعات  و تکمیل فرم دلفی خبرگان برنامه آمایشی رشته تغذیه در سراسر کشور

 

   تصویب پروپوزال: طراحی الگوی اعتبارسنجی گروه‌های آموزشی تغذیه دانشگاهها و     مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی کلان منطقه 9 آمایشی کشور در سامانه نصر

   هدف کلی : 

 • اعتبارسنجی گروه‌های آموزشی علوم تغذیه در منطقه 9 آمایشی کشور به هدف ارزیابی کیفیت دوره آموزشی، بهبود و تضمین کیفیت

  اهداف اختصاصی: 

 • اجراي ارزيابي دروني در گروه آموزشي موردنظر به منظور برنامه‌ريزي جهت توسعه و بهبود كيفيت گروه‌ها
 • تعیین تناسب برنامه با هدف های برنامه آموزشی
 • شناسايي و پيشنهاد راهكارها و شيوه‌هاي افزايش اثربخشي برنامه‌ها
 • تعیین میزان مطلوبیت اجرای برنامه آموزشی و ارزیابی بروندادهای آموزشی
 • پيشنهاد ساختار مناسب براي ارزیابی و ارتقاء کيفيت گروه‌هاي علوم تغذیه در دانشگاه‌هاي کشور جهت بهبود مستمر کيفيت رشته علوم تغذیه
 • پيشنهاد چارچوبي استاندارد براي انجام ارزيابي دروني در گروههاي آموزشي و دانشکده‌هاي علوم تغذیه کشور
 • تقویت ساز و کار ارزشيابي کيفيت علمي در دانشکده‌های علوم تغذیه

 

   گزارش برنامه آمایش سرزمین کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه(جهت مشاهده کلیک نمایید)

نتایج برنامه شامل چشم انداز، اهداف (بنیادین، میانی و عملیاتی)، سناریوها، راهبردهای پابرجا، بسته های سیاستی (ده بسته) و برنامه ریزی منطقه ای است. 

  اهداف اصلی برنامه آمایش سرزمین رشته علوم تغذیه

 • گردآوری دانش نهفته متخصصان حوزه علوم تغذیه کشور
 • شناسایی آینده مطلوب حوزه علوم تغذیه کشور
 • شناسایی گستره‏ای از آینده‏های ممکن حوزه علوم تغذیه
 • تدوین اهداف، راهبردها و سیاست‏هایی برای دستیابی به وضعیت مطلوب 

 خروجی های اصلی  برنامه آمایش سرزمین رشته علوم تغذیه:

 • اعتبار سنجی دانشکده ها و گروهای آموزشی تغذیه کشور
 • تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشکده ها و گروههای آموزشی براساس استانداردهای کشوری و وضعیت اعتبار سنجی
 • نیاز سنجی و علم سنجی برای راه اندازی رشته های تخصصی علوم تغذیه در کشور

  اقدامات:

 • انجام مرحله اول و دوم دلفی شامل :تهیه پرسشنامه، تجزیه و تحلیل پرسشنامه دور اول ونظرسنجی از خبرگان تغذیه:
 • طراحی و بارگزاری فرمهای مرحله دوم دلفی و ارسال به اساتید و خبرگان تغذیه که در مرحله اول مشارکت داشته اند
 •  ایمیل پرسشنامه مرحله دوم دلفی به 60 نفر از خبرگان تغذیه
 • ایمیل نتایج و تجزیه تحلیل مرحله اول پرسشنامه دلفی به 60 نفر از خبرگان تغذیه دور اول
 • بیش از 5مرحله تماس تلفنی  با تک تک خبرگان تغذیه دور اول جهت پیگیری در تکمیل پرسشنامه مرحله دوم دلفی
 • اطلاع رسانی نحوه تکمیل پرسشنامه دور دوم دلفی بصورت 4 مرحله پیامک به خبرگان تغذیه دور اول 

  بررسی نتایج پروژه برنامه‌ریزی آمایشی دانشکده‌های تغذیه کشور با رویکرد آینده‌نگاری 

 • برگزاری 2 جلسه با موضوع مرور نتایج نهایی برنامه امایش رشته تغذیه و بحث و تبادل نظر با اساتید دانشگاه تهران و شهید بهشتی
 • برگزاری جلسه ارائه نتایج تجزیه و تحلیل برنامه آمایش به معاونت آموزشی دانشگاه و مسئولین ستاد تحول آموزش کلان منطقه 9 آمایشی
 • برگزاری جلسه با اعضای هیات بورد تغذیه و ارائه نتایج تجزیه و تحلیل برنامه آمایش مورخ 28/11/98و ارائه کتابچه نتایج به اعضا
 • برگزاری سمپوزیوم در کنگره بین المللی تغذیه بالینی با موضوع برنامه آمایش سرزمین و اعتبار بخشی دانشکده های تغذیه کشور و ارائه نتایج برنامه آمایش به شرکت کنندگان کنگره مورخ 30/11/98
 • تهیه و تالیف کتابچه آمایش رشته علوم تغذیه جهت اطلاع رسانی نتایج برنامه به کلیه دانشکده های تغذیه کشور

 

 برنامه ریزی گسترش رشته تغذیه در کلان منطقه 9 آمایشی شامل : راه اندازی رشته کارشناسی تغذیه در دانشگاه نیشابور، کارشناسی ارشد علوم بهداشتی تغذیه در سبزوار، کارشناسی ارشد علوم بهداشتی تغذیه در مشهد و کارشناسی ارشد تغذیه ورزشی در مشهد.

 

 • اقدامات انجام شده در خصوص راه اندازی رشته کارشناسی تغذیه در دانشگاه نیشابور:
 • برگزاری 4 جلسه با مسئولین دانشگاه نیشابور جهت هماهنگی امور مربوطه و همچنین جلسات ویدئو کنفرانس با اعضای هیات علمی تغذیه دانشگاه نیشابور جهت بررسی پیشرفت راه اندازی رشته تغذیه
 • اقدامات دانشگاه نیشابور در خصوص راه اندازی رشته کارشناسی تغذیه:
 • تصویب رشته کارشناسی تغذیه در شورای دانشکده؛
 • پیگیری تکمیل کتاب های تخصصی رشته تغذیه؛
 • پیگیری خرید دستگاه های مورد نیاز؛
 • اختصاص فضای 120 مترمربع در ساختمان پردیس دانشکده جهت آزمایشگاه مواد غذایی؛
 • اختصاص 4 اتاق جهت اعضای هیات علمی گروه علوم تغذیه و صنایع غذایی؛
 • اختصاص فضای حدود 90 مترمربع در آزمایشگاه جامع جهت آزمون های صنایع غذایی؛

 

اقدامات انجام شده در خصوص راه اندازی رشته کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه (تغذیه در جامعه ) در دانشگاه سبزوار

 

 • تشکیل 3 جلسه با مسئولین و اعضای هیات علمی تغذیه دانشگاه سبزوار
 • مکاتبه و رایزنی با اساتید دانشگاه تهران جهت جذب عضو هیات علمی با تحصیلات علوم بهداشتی در تغذیه

 

برگزاری سمینار روز جهانی دیابت در آبان ماه به مناسبت روز جهانی دیابت در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 برگزاری سومین کنگره بین المللی تغذیه بالینی از تاریخ 28 لغایت 30 بهمن ماه 98 در
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 برگزاری چهارمین کنگره بین المللی تغذیه بالینی از تاریخ 27 لغایت 30 اردیبهشت ماه 1401 در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

 
     
معرفی اعضا دبیرخانه

دکتر عبدالرضا نوروزی

سمت: دبیر کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه

آدرس ایمیل: norouzya@mums.ac.ir

شماره تماس: 05138002382

   دكتر عبدالرضا نوروزي، متخصص تغذيه و فلوشيپ بيماريهاي متابوليك، که در حال حاضر، رییس انجمن تغذیه انترال و پرانترال آسیا (PENSA)، دانشیار تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشیار تغذیه بالینی مامور به خدمت در دانشگاه علوم پزشکی تهران، سردبیر مجله علمی پژوهشی بین المللی Fasting& Health  هستند، با آغاز برنامه طرح تحول آموزش و آمایش سرزمینی و واسپاری ماموریت ویژه توسعه و تعالی علوم تغذیه به کلان منطقه 9 آمایشی به عنوان دبیر این کارگروه کشوری انتخاب شدند.

   دکتر نوروزی پس از کسب مدرک پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در کشور انگلیس به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد تغذیه پزشکی، دکتراي تخصصی تغذیه، کارشناسی ارشد آموزش عالی (Higher Education) در دانشگاه کینگز کالج لندن، پرداختند. ایشان، همچنین، دوره تخصص داخلی، را در بیمارستان دانشگاهی لستر و بیمارستان دانشگاهی نورویچ و دوره فلوشیب بیماریهاي متابولیک را بیمارستان دانشگاهی لستر گذراندند.

دانلود رزومه(CV)

   

خانم غزاله پوریاراد

سمت: کارشناس کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه

آدرس ایمیل: pouriaradg3@mums.ac.ir

شماره تماس: 05138002360

 

 

معرفی مسؤولین کمیته های کارگروه ماموریت ویژه توسعه و تعالی علوم تغذیه

 
   
   
   
 

معرفی اعضای کلان منطقه

 
   

 

 • انجام طرح پژوهشی بررسی کیفیت آموزش تغذیه در دوره پزشکی بر اساس آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموختگان رشته پزشکی در سطح مراقبت های بهداشتی درمانی اولیه
 • انجام طرح پژوهشی تعیین شایستگی های مورد نیاز کارشناس تغذیه شاغل در بیمارستان ها و مراکز خدمات بهداشتی و سلامت کشور مبتنی بر رویکرد آینده نگری
 • راه اندازی دوره تحقیقاتی پسا دکتری برای داوطلبان غیر ایرانی
 • دریافت مجوز پذیرش 3دانشجو در مقطع PhDبرای سه کشور همسایه عراق ، افغانستان و آذربایجان
 • تأسیس رشته تغذیه ورزشی
 • طراحی و راه اندازش دوره MPH تغذیه
 • راه اندازی دوره فلوشیپ تغذیه بالینی
  گزارش کمیته بین امللی امنیت غذایی در رابطه با تاثیر کوویید 19 بر امنیت غذایی  
 

Impacts of COVID-19 on food security and nutrition: developing effective policy responses to address the hunger and malnutrition pandemic

تأثیرات کووید-19 بر امنیت غذایی و تغذیه: ایجاد پاسخ‌های سیاستی مؤثر برای مقابله با همه‌گیری گرسنگی و سوء تغذیه
انتشار توسط
Committee on World Food Security(CFS)
سپتامبر 2021

برای مشاهده کلیک نمایید

 

 
 

تغییر سیستم های غذایی برای امنیت غذا ، بهبود تغذیه و رژیم های غذایی سالم مقرون به صرفه برای همه

 
 

The State of Food Security and Nutrition in the World 2021

وضعیت امنیت غدایی و تغذیه در جهان 2021

انتشار توسط

Food and Agriculture Organization of the United Nations(FAO)
Rom,2021

برای مشاهده کلیک نمایید

 
 

• دستورالعمل راهبردی سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد 2022-2031

 
 

 Strategic Framework 2022-31
دستورالعمل راهبردی2022-2031

انتشار توسط
Food and Agriculture Organization of the United Nations(FAO)
اکتبر 2021

برای مشاهده کلیک نمایید

 
   •هشدار های اولیه سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد و سازمان برنامه جهانی غذا در رابطه با نا امنی حاد غذایی  
 

 FAO-WFP early warnings on acute food insecurity

انتشار توسط
Food and Agriculture Organization of the United Nations(FAO)
&
Word Food Programme(WFP)

فوریه-می 2022

برای مشاهده کلیک نمایید

 
IMAGE چهارمین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران
دوشنبه, 01 فروردين 1401
  برگزاری چهارمین همایش بین اامللی تغذیه بالینی        ... ادامه مطلب ...