کارگروه اخلاق، سلامت معنوی و تعهد حرفه ای در اموزش علوم پزشکی

کارگروه اخلاق، سلامت معنوی و تعهد حرفه ای در علوم پزشکی منطقه 9 آمایشی بر اساس ابلاغ بسته‌‎ ‏های تحول و نوآوری آموزش پزشکی مبتنی بر برنامه آموزش عالی حوزه سلامت در سال 94 تشکیل شد و پس از آن جلسات این کارگروه به‌ طور منظم با حضور نمایندگانی از دانشگاه‌های منطقه 9 کشور برگزار می‌شود (البته اکنون حدود دو سال است که به دلیل کرونا، جلسه رسمی تشکیل نشده است) که در همین راستا و از ابتدا تا کنون در مجموع جلسات داخل دانشگاهی و کلان منطقه با حضور دانشگاه های منطقه، بیش از 50 جلسه تاکنون به منظور هم اندیشی در خصوص ارتقای سطح اخلاق حرفه ای در سطح دانشگاه ها و دانشکده های کلان منطقه برگزار شده است.

  • تدوین پیش نویس راهنمای اخلاق خطای پزشکی
  • برگزاری دوره ها و کارگاه های توانمندسازی
  • اجرای طرحهای پژوهشی مرتبط با اخلاق حرفه ای
  • کسب رتبه اول کارگروه اخلاق حرفه ای کلان منطقه نه آمايشي در حوزه اخلاق حرفه ای در ارزشیابی و رتبه‌بندی آموزشی سالانه وزارت متبوع در سال 1399 از جمله شاخص‌ترین افتخارات کسب شده توسط این کارگروه بوده است.

دبیر کارگروه اخلاق، سلامت معنوی و تعهد حرفه ای در اموزش علوم پزشکی: اقای دکتر محمد محمدی

MohammadiMH@mums.ac.ir
شماره تماس: 38433999-051

کارشناس مسئول کارگروه اخلاق، سلامت معنوی و تعهد حرفه ای در اموزش علوم پزشکی:خانم دکتر معصومه محمدحسین زاده

HoseinzadehM3@mums.ac.ir
شماره تماس: 38461816-051

ردیف

اعضای کارگروه اخلاق، سلامت معنوی و تعهد حرفه ای دانشگاههای و دانشکده های کلان منطقه 9

1

آقای دکتر محمدمحمدی

2

خانم  دکتر معصومه محمدحسین زاده

3

آقای دکتر سید محمود طباطبایی

(حاج آقای علیرضا خطیر)

4

آقای دکتر جواد سرآبادانی

5

خانم شکوفه مسعودی

6

آقای دکتر محمدعلی سردار

7

آقای دکتر علی تقی پور

8

خانم دکتر ساراصبوری

9

آقای علی عظیمی

 10

خانم دکتر سارا دارابیان

 

مسئولین کارگروه اخلاق، سلامت معنوی و تعهد حرفه ای در اموزش علوم پزشکی دانشگاههای و دانشکده های کلان منطقه 9

11

دکترمحمدرضا تقوی(بجنورد)

12

دکترمحمدرضا حاجی آبادی(بیرجند)

13

دکتر محمد ماروسی و خانم دکتر امینی(نیشابور)

14

حاج آقای شیخ الطایفه (تربت حیدریه)

15

خانم دکتر زینب رحمانی(گناباد)

16

دکتر یزدی مقدم (سبزوار)

 17

خانم محبوبه فیروز(اسفراین)

 18

آقا ی جلیل حسنی (تربت جام)

 • توانمندسازی اساتید، کارکنان و دانشجویان در حوزه اخلاق حرفه ای در سطح دانشگاههای کلان منطقه
 • بررسی تجربه زیسته اساتید، کارکنان و دانشجویان در خصوص نیازهای آموزشی مرتبط باحوزه اخلاق حرفه ای
 • بررسی رویکردها و الگوهای مهم ارزشیابی دانشجویان و اساتید از منظر اخلاق حرفه ای
 • ارزشیابی دانشجویان و اساتید از منظر اخلاق حرفه ای
 • طراحی تم طولی (مرتبط با بحث اخلاق حرفه ای )در کوریکولومهای آموزشی
 • تهیه منابع آموزشی مبتنی بر ارزش های ایرانی – اسلامی
 • تدوین منشور اخلاقی حوزه آموزش دانشگاه های کلان منطقه
 • پایش و ارتقاء اخلاق حرفه ای اعضاء هیات علمی و دانشجویان