پاسخگویی اجتماعی و عدالت آموزشی
  • راه اندازی و تجهیز بیمارستان شهید هاشمی نژآد به عنوان اولین بیمارستان تخصصی آموزشی پزشکی عمومی جهت اجرای "دوره کلینیک سرپایی ، تروماتولوژی و اصول طبابت بر بالین"  
  • طرح رادیو سالمندان با تمرکز بر تولید محتوای صوتی الکترونیکی طبق دستورالعملهای بهداشتی 
  • ایجاد عرصه های بالینی مجازی با استفاده از فناوری های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده و اجرای پروژه های بازی انگاری (Gamification) به منظور جذاب سازی عرصه های بالینی برای دانشجویان
  • راه اندازی کلینیک تخصصی پزشک خانواده در بیمارستان امام رضا(ع) بیرجند 
  • راه اندازی داروخانه آموزشی مدل