اعلام زمانبندی آخرین خوداظهاری و ارزیابی انطباق سال 1400 در سامانه HOP

 

ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان، در خصوص فرارسیدن آخرین بازه زمانی ثبت میزان پیشرفت فعالیت های مشترک و اختصاصی، به اطلاع  دبیران کارگروه های ستاد تحول در آموزش (فعالیت های مشترک) و مدیران مدیریت های معاونت آموزشی (فعالیت های اختصاصی) می رساند:

 بازه خوداظهاری فعالیت­های منتهی به اسفند ماه 1400 در سامانه پایش برنامه عملیاتی(HOP) از روز ششم تا سی و یکم فروردین ماه و بازه ارزیابی انطباق همان فعالیت­ها از روز یکم تا بیستم اردیبهشت ماه سال 1401 می­باشد.

با توجه به این که این خوداظهاری، آخرین خوداظهاری سال  1400 می باشد و درصد نهایی تحقق برنامه­ ها و فعالیت­های هر حوزه را نشان خواهد داد، تکمیل کلیه فعالیت­های دارای انحراف ارزیابی انطباق و یا انحراف خوداظهاری در کارتابل فعالیت­های مشترک و اختصاصی سامانه (HOP)، در سامانه مرتبط ضروری می باشد.