نشست سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه با دبیران کارگروه های ستاد تحول آموزش کلان منطقه 9