اهداف

کارگروه ماموریت ویژه توسعه و تعالی علوم تغذیه، در پاسخ به نیاز نظام تحول سلامت در بیمارستانها و گسترش سیستم ارجاع بیمار (پزشک خانواده) و نقش رشته تغذیه به عنوان جزیی از سیستم چند تخصصی (multidisciplinary) در دستورالعملهای درمانی بیماریهای مختلف مانند دیابت و سرطان، چهار هدف عمده را مدنظر قرار داد:

1- بازنگری کوریکولومهای آموزشی رشته تغذیه بر اساس نیازهای خدمات بهداشتی درمانی کشور؛
2- بررسی نیاز به تأسیس رشته های نوین در علوم تغذیه با توجه به پیشرفت علمی جهانی و بر اساس نیازهای خدمات بهداشتی درمانی کشور؛
3- تدوین برنامه استراتژیک 10 ساله و ترسیم چشم انداز علوم تغذیه با توجه به نیازهای موجود و آمایش سرزمینی؛

4- تدوین راهکارهای آمایش سرزمینی جهت برنامه‌ریزیهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌ مدت به منظور حفظ و ارتقاء سلامت جامعه و پیشگیری از بیماریهای وابسته به تغذیه.

 

    معرفی اعضا دبیرخانه

دکتر عبدالرضا نوروزی

سمت: دبیر کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه

   دكتر عبدالرضا نوروزي، متخصص تغذيه و فلوشيپ بيماريهاي متابوليك، که در حال حاضر، رییس انجمن تغذیه انترال و پرانترال آسیا (PENSA)، دانشیار تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشیار تغذیه بالینی مامور به خدمت در دانشگاه علوم پزشکی تهران، سردبیر مجله علمی پژوهشی بین المللی Fasting& Health  هستند، با آغاز برنامه طرح تحول آموزش و آمایش سرزمینی و واسپاری ماموریت ویژه توسعه و تعالی علوم تغذیه به کلان منطقه 9 آمایشی به عنوان دبیر این کارگروه کشوری انتخاب شدند.

   دکتر نوروزی پس از کسب مدرک پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در کشور انگلیس به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد تغذیه پزشکی، دکتراي تخصصی تغذیه، کارشناسی ارشد آموزش عالی (Higher Education) در دانشگاه کینگز کالج لندن، پرداختند. ایشان، همچنین، دوره تخصص داخلی، را در بیمارستان دانشگاهی لستر و بیمارستان دانشگاهی نورویچ و دوره فلوشیب بیماریهاي متابولیک را بیمارستان دانشگاهی لستر گذراندند.

دانلود رزومه(CV)

   
   

 

معرفی مسئولین کمیته ها

 

دکتر کوروش جعفریان

سمت:

مسئول کمیته کشوری آمایش سرزمینی

 

مدرک تحصیلی:

دکتری تغذیه و رژیم غذایی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق:

دارای رتبه هیات علمی دانشیار-  دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر محمد صفریان

سمت:

مسئول کمیته تاسیس رشته های نوین دانشگاهی تغذیه

 

مدرک تحصیلی:

PHD تغذيه باليني Southampton انگلستان

سوابق:

ریاست دانشکده بهداشت - دارای رتبه هیات علمی دانشیار- دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

دکتر غلامرضا جاهد

سمت:

مسئول کمیته بهداشت و ایمنی مواد غذایی

 

مدرک تحصیلی:

دکتری بهداشت و کنترل مواد غذایی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق:

 دارای رتبه هیات علمی استاد–  دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

دکتر فرزاد شیدفر

سمت:

مسئول کمیته کشوری بازنگری برنامه های درسی رشته ها و مقاطع وابسته به علوم تغذیه

مدرک تحصیلی:

دکتری علوم تغذیه از دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق:

رئیس دانشکده پیراپزشکی- دارای رتبه هیات علمی استاد - دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

 

دکتر احمد اسماعیل زاده

سمت:

مسئول کمیته کشوری خبرگان برنامه های درسی رشته ها و مقاطع وابسته به علوم تغذیه

مدرک تحصیلی:

دکتری علوم تغذیه از دانشگاه شهیدبهشتی تهران

سوابق:

دارای رتبه هیات علمی استاد - دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر عبدالرضا نوروزی

سمت:

مسئول کمیته کشوری مشورتی و راهبردی کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه

مدرک تحصیلی:

دکتری تخصصی تغذیه و فلوشیب فوق تخصصی بیماریهای متابولیک از انگلستان

سوابق:

رئیس انجمن تغذیه انترال و پرانترال آسیا (PENSA)- دارای رتبه هیات علمی دانشیاری- دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

 

 

لیست اعضا کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه کلان منطقه 9 آمایشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

سمت

1

 

جناب آقای دکتر محمد صفریان

 

ریاست محترم دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2

 

جناب آقای دکتر محسن نعمتی

 

مدیر محترم گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3

 

جناب آقای دکتر رضا رضوانی

 

عضو محترم هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4

 

سرکار خانم دکتر فاطمه حسین زاده

عضو محترم هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 

5

 

جناب آقای دکتر محمدرضا جلیلوند

عضو محترم هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

 

6

 

سرکار خانم دکتر میترا حریری

عضو محترم هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

 

7

سرکار خانم دکتر اکرم کوشکی

 

عضو محترم هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

8

جناب آقای دکتر سید امیر طباطبایی زاده

عضو محترم هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 

9

جناب آقای دکتر فهیمده کار

عضو محترم هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

 

10

جناب آقای عظیم دست بند

کارشناس ارشد محترم صنایع غذایی دانشکده علوم پزشکی اسفراین

 

11

سرکار خانم دهری

عضو محترم هیأت علمی مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان

 

لیست اعضا کمیته ایمنی غذایی کارگروه سلامت و امنیت غذایی کلان منطقه 9 آمایشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

 

اقای دکتر اصغر اسماعیل زاده

مدیریت نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2

 

آقای دکتر محمد هاشمی

هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3

 

خانم دکتر اسماء افشاری

هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4

 

آقای دکتر علی میری دیسفانی

رییس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه

5

 

خانم دکتر تکتم محمدی

هیات علمی دانشکده علوم پزشکی نیشابور

6

 

آقای دکتر محمد صفریان

رییس دانشکده بهداشت

 
لیست اعضا کمیته امنیت غذایی کارگروه سلامت و امنیت غذایی کلان منطقه 9 آمایشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

 

خانم دکتر گلناز رنجبر

هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2

 

خانم دکتر نسرین امیدوار

عضو محترم هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

3

 

خانم دکتر فاطمه محمدی نصرآبادی

عضو محترم هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

4

 

اقای دکتر احمد رضا درستی مطلق

عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

5

 

اقای دکتر حامد پورآرام

عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

6

 

آقای دکتر رضا سبحانی

دکترای سیاستگذاری غذا و تغذیه