دبیر ستاد اجرایی طرح تحول و نوآوری در آموزش و معاون آموزشی دانشگاه در این نشست که به منظور هم اندیشی در خصوص برنامه های عملیاتی با حضور دانشگاه های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی و حضور نمایندگانی از مشهد، سبزوار، بیرجند، تربت حیدریه و گناباد امروز در بجنورد برگزار شد،

هدف اصلی طرح تحول در حوزه آموزش را ایجاد روحیه تیمی در قالب کلان منطقه های آمایشی عنوان کرد.

دکتر «رضا گنجی» اظهار داشت: با اجرای این طرح از انجام اقدامات موازی جلوگیری شد و با قدرت بیشتر و بطور هدفمندتری در محیط های آکادمیک کار می شود.

به گفته وی یکی از بسته های واگذار شده به دانشگاه بسته علوم اعصاب در بین دانشگاه های کلان منطقه 9 کشوری است.

وی از مهم ترین خدمات انجام شده در سال های اخیر به راه اندازی مرکز تحقیقات علوم اعصاب و ارتباط با دانشگاه های داخلی و خارجی به منظور تبادل دانشجو و استاد اشاره کرد.

به گفته وی دستاوردهای دانشگاه ایجاد محیطی ویژه متخصصین رشته های مختلف در کارگروه مشترک، به منظور پیگیری کارهاست تا پروژه های تحقیقاتی مهم تر و تاثیر گذارتر ارائه شوند و به نسبت کارهایی که پیش ازاین تک محوری انجام می شده است، این رویکرد مفیدتر خواهد بود.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح در ابتدای راه است، ابراز امیدواری کرد تا طی این مسیر باعث رشد و توسعه آموزش در دانشگاه ها و پیشرفت کشور گردد.

لازم به ذکر است در پایان نشست کارگروه  اعصاب کلان منطقه 9 آمایش کشور؛ برنامه بازدید از مرکز آموزشی و پژوهشی علوم اعصاب و آزمایشگاه تحقیقاتی مرکزی دانشگاه برگزار شد و بخش ICU در بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد افتتاح گردید.