اجرای بسته های تحول و نوآوری آموزش در کلان منطقه ۹ به خوبی در حال پیشروی است

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اجرای بسته های تحول و نوآوری آموزش در کلان منطقه ۹ به خوبی در حال پیشروی است

رییس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: اجرای بسته های تحول و نوآوری آموزش در کلان منطقه ۹ به خوبی در حال پیشروی است.

به گزارش وب دا، دکتر سید علی حسینی در حاشیه اجلاس روسا و معاونین آموزشی دانشگاه ها و دانشکده های کلان منطقه ۹ آمایشی در مشهد خاطر نشان کرد: این بسته ها در کلان منطقه ۹ آموزشی در حال اجرایی شدن است؛ که در اجلاس برگزار شده؛ بحث کارگروه «بین المللی سازی» دانشگاه های علوم پزشکی را مورد بررسی قرار داده و گزارشی از وضعیت این کارگروه در دانشگاه های کلان منطقه ۹ مورد بازبینی قرار گرفت.

وی  گفت: در دانشگاه های مختلف کلان منطقه ۹ اقداماتی در راستای چگونگی پذیرش دانشجو دنبال شده است و برخی دانشگاه ها با برخی کشورها در این راستا به صورت اختصاصی وارد مذاکره شده اند.

ريیس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت، ابراز داشت: بر اساس نتایج به دست آمده در این اجلاس؛ راه کارهایی که باید جهت توسعه بین المللی سازی در برخی دانشگاه ها دنبال شود در حال پیگیری است و برخی دانشگاه ها نیز کمک می کنند تا این فضا را در حوزه بین المللی سازی برای خود ایجاد کنند.

وی نکته دوم و قابل بحث در این اجلاس را مرتبط با امور مسائل اجرایی و نظام نامه داخلی«چگونگی اجرایی شدن و کار کردن در کلان منطقه» عنوان کرد و بیان داشت: آئین نامه و ضوابطی بر این اساس پیش نویس شده است؛ که مشخص می کند چگونه باید یک کلان منطقه را اداره کرد.

دکتر حسینی اضافه کرد: کلیاتی بر این اساس در اجلاس مشخص و بنا شد در جلسه آتی این موضوعات به تصویب برسد.

مسئول هماهنگ کننده معاونت آموزشی وزارت بهداشت در منطقه ۹ آمایشی، اظهار داشت: موضوع  مورد بررسی دیگر در این اجلاس؛ مبحث مربوط به آئین نامه تمام وقت جغرافیای مربیان بود؛ که از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت به کلان منطقه ها واسپاری شده است.

دکتر حسینی در پایان گفت: دستور العمل این که چگونه مربیان هیئت علمی می توانند از تمام وقتی، به تمام وقت جغرافیایی تبدیل شوند در این اجلاس مورد بحث قرار گرفت و بنا شد در جلسه آتی نحوه چگونگی این تبدیل وضعیت به تصویب برسد.