برگزاری کارگاه آموزشی "رژیونال آنستزي با راهنماي سونوگرافي" کارگروه توسعه و تعالی طب تسکینی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام کارگاه: "رژيونال آنستزي با راهنماي سونوگرافي"

دارای 5 امتیاز آموزش مداوم ویژه متخصصین بیهوشی

دبیرعلمی برنامه: دکتر مهرداد مكرم ، استاديار بيهوشي دانشگاه علوم پزشکی مشهد و فلوشيپ درد

گروه هدف: متخصصان بيهوشي

تاریخ برگزاری: 1396/05/19

مكان برنامه: سالن همایش های بیمارستان رضوی

ظرفیت کارگاه: 60نفر(اولویت با افرادی است که زودتر ثبت نام نمایند)

نحوه ثبت نام: سامانه آموزش مداوم به نشانی mashhad.ircme.ir

 

 برنامه تفضیلی كارگاه

ساعت

عنوان سخنراني ، كارگاه ، ميزگرد و...

نام و نام خانوادگي سخنران

تخصص سخنران

05: 8 – 8

تلاوت كلام ا...

8:15 – 8:05

بیان اهداف برنامه

دکتر مهرداد مكرم دري

استاديار بيهوشي و فلوشيپ درد

8:45 – 8:15

بلوك نورآگزيال با هدايت سونوگرافي

دكتر مسعود هاشمي

دانشيار بيهوشي و فلوشيپ درد

9:15 – 8:45

بلوك اعصاب بين دنده اي و TAPB با هدايت سونوگرافي

دكتر پيمان دادخواه

استاديار بيهوشي و فلوشيپ درد

9:45 – 9:15

بلوك شبكه براكيال با هدايت سونوگرافي

دكتر رضا پورروستايي

فلوشيپ درد

10:15 – 9:45

بلوك پوبليته ال و فمورال با هدايت سونوگرافي

دكتر سعيد كشميري

فلوشيپ درد

10:45 – 10:15

بلوك PEC و سراتوس

دكتر طاهره پارسا

دانشيار بيهوشي

11:05 – 10:45

پرسش و پاسخ

11:30 – 11:05

استراحت و پذيرايي

                                   كارگاه آموزشي

12:30 – 11:30

رژيونال اندام فوقاني

دكتر رضا پورروستايي

فلوشيپ درد

13:30 – 12:30

رژيونال اندام تحتاني

دكتر سعيد كشميري

فلوشيپ درد

14:30 – 13:30

رژيونال تنه

دكتر پيمان دادخواه

استاديار بيهوشي و فلوشيپ درد