کمیته های کارگروه

 پس از ابلاغ مسؤولیت کارگروه تغذیه به دانشگاه مشهد، کمیته راهبردی با صلاحدید دبیر کارگروه، دکتر نوروزی، با حضور 7 نفر از صاحب نظران تشکیل شد. طی دو جلسه برنامه ریزی راهبردی برای تشکیل زیرمجموعه ها صورت گرفت. پس از انتشار برنامه تدوین شده تعدادی از دانشکده‌های تغذیه در سطح کشور از عدم هماهنگی و به کارگیری آنها در این حیطه اظهار ناراضی کرده، باعث بروز تعویق دو ماهه در اجرای برنامه های مدون شدند. در نهایت، پس از بحثها و مجادلات فراوان، با کسب تجربه، برای جلسات بعدی کارگروه و تشکیل دیگر کمیته ها، از طریق ارسال فراخوان، یک نماینده از هر یک از گروهها و دانشکده های تغذیه سراسر کشور تعیین شد. همچنین 7 نفر ( نصف+یک ) از اعضای بورد تغذیه به این کمیته ها دعوت شدند. این تجربه تاثیر بسزایی در همکاری دانشکده‌های تغذیه سطح کشور و بورد تخصصی علوم تغذیه در انجام امور مربوط به بازنگری کوریکولوم و آمایش سرزمینی بجا گذاشت.

    در راستای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه، از سوی وزارت متبوع، ساختاری منسجمی برای کارگروه طراحی گردید و شش کمیته تخصصی اصلی و شش زیرکمیته شکل گرفت. مسؤولیت اجرایی هر یک از این کمیته های تخصصی به یکی از دانشگاههای علوم پزشکی صاحب نظر در این امر واگذار شد.

    از آنجایی که در ابتدای شروع بکار کارگروه تغذیه، اطلاعات مناسبی از وضعیت فعلی رشته تغذیه در دسترس نبود و سال 95، موعد ده ساله بازنگری کوریکولومهای رشته تغذیه توسط بورد تخصصی علوم تغذیه محسوب می شد، پس از ابلاغ مسؤولیت کارگروه تغذیه به دانشگاه مشهد، که یکی از اهداف اصلی آن بازنگری کوریکولومهاست، کمیته بازنگری کوریکولومهای رشته‌ها و مقاطع وابسته به علوم تغذیه، با شش زیرکمیته جهت هر یک از رشته مقاطع مرتبط با علوم تغذیه، شکل گرفت.

    کمیته آمایش سرزمینی از دیگر کمیته‌های کارگروه تغذیه است، که با هدف آگاهی از وضعیت این رشته و مشاغل و نیروهای شغلی مرتبط با آن تشکیل شد. از ملزومات آمایش سرزمینی، نیاز به تعریف رشته‌ها و دوره های کوتاه مدت نوین است که در این رابطه، کمیته تاسیس رشته‌های جدید دانشگاهی تغذیه شکل گرفت. کمیته بهداشت و ایمنی مواد غذایی و صنایع غذایی نیز، در پاسخ به عدم بررسی این رشته‌ها در این سایر کارگروهها و خواست صریح اعضای بورد مربوطه از کارگروه تغذیه، با هدف بررسی و بازنگری کوریکولومهای رشته مقاطع مرتبط، تشکیل شد.

1. کمیته کشوری آمایش سرزمینی و تدوین برنامه استراتژیک ده ساله رشته تغذیه با مسؤولیت دانشگاه علوم پزشکی تهران، آقای دکتر کوروش جعفریان

2. کمیته تاسیس رشته‌های نوین دانشگاهی و دوره های کوتاه مدت تغذیه با مسؤولیت دانشگاه علوم پزشکی مشهد، آقای دکتر محمد صفریان
3. کمیته بهداشت و ایمنی مواد غذایی با مسؤولیت دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشتی و هیات محترم بورد صنایع غذایی، آقای دکتر هدایت حسینی و دانشگاه علوم پزشکی تهران، آقای دکتر غلامرضا جاهد
4. کمیته کشوری خبرگان بازنگری برنامه درسی رشته‌ها و مقاطع وابسته به علوم تغذیه با مسؤولیت دانشگاه علوم پزشکی تهران، آقای دکتر احمد اسماعیل زاده
5. کمیته مشورتی و راهبردی کارگروه تغذیه با مسؤولیت آقای دکتر عبداالرضا نوروزی، دبیر کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه

6. کمیته کشوری بازنگری برنامه های درسی رشته‌ها و مقاطع وابسته به علوم تغذیه با مسؤولیت دانشگاه علوم پزشکی ایران، آقای دکتر فرزاد شیدفر

زیرکمیته های کمیته بازنگری کوریکولومهای رشته ها و مقاطع وابسته به علوم تغذیه

‌أ. کمیته بازنگری کوریکولوم مقطع کارشناسی رشته تغذیه: دانشگاه علوم پزشکی شیراز

‌ب. کمیته بازنگری کوریکولوم مقطع کارشناسی ارشد رشته تغذیه: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

‌ج. کمیته بازنگری کوریکولوم مقطع کارشناس ارشد رشته علوم بهداشتی در تغذیه: دانشگاه علوم پزشکی تهران

‌د. کمیته بازنگری کوریکولوم مقطع کارشناس ارشد رشته تغذیه در بحران: دانشگاه علوم پزشکی تهران

‌ه. کمیته بازنگری کوریکولوم مقطع دکترای رشته علوم تغذیه: دانشگاه علوم پزشکی تبریز

‌و. کمیته بازنگری کوریکولوم مقطع دکترای رشته سیاست‌گذاری غذا و تغذیه: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.