گزارش ها

گزارش جلسه اول- تاریخ: 94/09/02

گزارش جلسه دوم- تاریخ: 94/09/16

گزارش جلسه سوم- تاریخ: 94/10/10

 

جلسه اول                تاریخ: 94/09/02

در ابتدای جلسه توضیحاتی در مورد ماموریت های ویژه منطقه نهم  سند آمایش سرزمین  ارائه  شد که یکی از موارد آن توسعه دانش و علوم اعصاب می باشد. سپس با مشارکت اعضای جلسه  به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات خود درمورد اصلاح اساسنامه توسعه علوم اعصاب پرداختند. در نهایت پیشنهاداتی مبنی بر موضوعات جلسه بعدی ( مکان فیزیکی و شناسایی نیروها) مطرح شد.

 

جلسه دوم                تاریخ: 94/09/16

در ابتدای جلسه دبیر کارگروه توضیحاتی در مورد اساسنامه تاسیس ارائه نمودند و شاخه خارجی در اتصال با خارج از کشور را معرفی کردند. سپس با مشارکت اعضای جلسه به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات خود در رابطه با گسترش تعداد اعضای جلسه و نیاز مبرم به شناسایی نیرو و فضای فیزیکی و تجهیزات و ... پرداختند. همچنین  مقرر شد از تجارب مشابه سایر دانشگاههای صاحبنظر در زمینه علوم اعصاب استفاده شود.

 

جلسه سوم               تاریخ: 94/10/10

در ابتدای جلسه اهداف و صدور حکم رسمی از دانشگاه برای پرسنل مرکز گسترش علوم اعصاب مطرح گردید. در ادامه موارد ذیل تبیین شد:

- تاسیس مرکز دپارتمان اعصاب واقع در دانشکده پزشکی تایید شد

- استفاده از فضا و توانمندی های بالقوه

- آموزش پرسنل و پژوهش ؛ ارسال نیرو به تهران

همچنین پیروی جلسه قبل، اعضا به بیان نظرات، معرفی افراد مورد نظر که تجربه و تحصیلات در زمینه علوم اعصاب دارند و بیان زمینه ها، امکانات و زیرساخت های موجود پرداختند.

 
 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.