گزارش ها

گزارش جلسه اول- تاریخ: 94/09/01

گزارش جلسه دوم- تاریخ: 94/09/16

گزارش جلسه سوم- تاریخ: 94/10/07

 

جلسه اول                         تاریخ: 94/09/01

در ابتداي جلسه به تبیین برنامه وزارت خانه در آموزش طب تسکینی و تهیه کوریکولوم آموزشی مرتبط و اهميت آن پرداخته شد سپس در زمینه مفاهیم پایه، اهداف ˓ روشهای اجرا و سیستم های موجود طب تسکینی توضیحاتی ارائه گردید. پس از آن اعضای حاضر در جلسه به بیان دیدگاههای خود در زمینه وضع موجود و راهکار ارتقا به سمت وضیعت مطلوب پرداخته و مشکلات اجرایی وامکانات عملی هریک از روشهای ارائه خدمات طب تسکینی مورد بحث قرار گرفت. انواع روشهای ارائه خدمات طب تسکینی اعم از خدمات مستقر در بیمارستان مانند کلینک های مشاوره  ویا واحد مستقل کلینیک طب تسکینی شامل بخش بستری و اتاق عمل˛  و نیز روشهای غیر بیمارستانی مانند مرکز طب تسکینی سرپایی˛ مراکز متمرکز بر ارائه خدمات تسکینی (Hospice ( و سیستمهای ارجاعی به منازل بیماران و ارائه خدمات در هریک مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه بحث، نیروها و کادر درمانی مورد نیاز در هر سطح ارزیابی و ارائه جزئیات هر بخش بطور مشروح به عهده سه کارگروه تهیه برنامه عملیاتی و آموزشی مربوطه قرار گرفت.

 در نهایت تصمیم گیری شد: 

1- نمایندگانی از  دانشگاههای همکار در منطقه نهم برای تعیین میزان و نحوه مشارکت در جلسه بعدی حضور داشته باشند.

2- امکانات موجود و نیروهای  فعال در زمینه درمان تسکینی شناسایی شده و  و از منابع بومی و و اقدامات زیر بنایی انجام شده در این زمینه گزارشی تهیه شود.

3- جهت استفاده از اقدامات و مطالعات انجام شده قبلی در زمینه طب تسکینی با اساتید این حوزه در وزاتخانه و در دانشگاههای مرکز  تماس برقرار شده  و رای زنی شود.

4- در زمینه اختصاص مکان برای اجرای مرکز مشاوره ای چند تخصصی طب تسکینی و هماهنگی در این زمینه اقدام گردد که آقای دکتر سالک مسئولیت هماهنگی آن را به عهده گرفتند.

 جهت تهیه کوریکولوم طب تسکینی سه کار گروه انکولوژی، درد و روانپزشکی مشخص شد و قرار شد برنامه مشروح خود را در جلسه بعدی ارئه نمایند.

 

جلسه دوم                    تاریخ: 94/09/16

اهداف برنامه آموزش طب تسکینی برای دانشجویان پزشکی شرح داده شد و نمونه سر فصل درد در این برنامه ارائه گردید و  بررسی سرفصلهای علایم جراحی و داخلی به کارگروههای مرتبط واگذار شد.

با حضور نمایندگان دانشگاه بجنورد و گناباد تهیه سرفصل آموزشی برای پرستاران و سر فصل مفاهیم پایه برای دانشجویان پزشکی به عهده این دو دانشگاه قرار گرفت.

درادامه نمونه پیشنهادی مرکز مراقبت حمایتی و تخصیص زمان برای آموزش تئوری و عملی دانشجویان پزشکی مورد بحث قرار

گرفته و طرح دو واحد تئوری در طول دوره کارآموزی و یک واحد عملی کارورزی در طول بخشهای جراحی̨ داخلی و روانپزشکی مورد تصویب قرار گرفت.

همچنین قرارشد با تماس با واحد آموزش دانشگاههای کشور در زمینه اقدامات انجام شده درحیطه کوریکولوم دانشجویان پزشکی استعلام شود.

 

جلسه سوم                    تاریخ: 94/10/07

در ابتدای جلسه از اعضا خواسته شد که پیشنهادات خود را در خصوص اهداف مراقبت های حمایتی به این کارگروه ارسال نمایند و هدف سیستم را  درمان حمایتی متمرکز، تسهیل دسترسی بیماران و بالا رفتن کیفیت سطح خدمات دانستند که بیمارستان امام رضا، امید و مرکز مهر رضوی که خدمات تسکینی را ارائه می دهند  می توانند مراکز  پایلوت باشند. سپس وارد ذیل مطرح گردید:

- در بررسی کوریکولوم undergraduate  آموزش تئوری در دوره کار آموزی جز سرفصل های تئوری پیشنهاد می شود.

- تهیه سرفصل دروس پرستاری با کمک نماینده دانشگاه گناباد انجام گردد.

- طرح دو واحد تئوری در طول دوره کارآموزی و یک واحد عملی کارورزی در طول بخشهای جراحی ، داخلی و روانپزشکی نیز توصیه میگردد.

- پیشنهادات به صورت پودمانی و سرفصل ها مشخص باشد.

- دوره های آموزش بهتر است  کمتر از 6  ماه باشد.

- دانشکده های قطب مشارکت خود را اعلام نمایند.

- پیشنهاد می شود درمانگاهی جهت حمایت و مراقبت های تسکینی با عنوان "درمانگاه طب تسکینی و حمایتی" در بیمارستان امام رضا که متشکل از تیم درمانی شامل روانپزشک، مدد کار اجتماعی، روانشناس بالینی ، کارشناس تغذیه و پزشک عمومی و همچنین مشارکت سایر تخصصهای دست اندرکار تشکیل گردد.

سپس شرکت کنندگان در خصوص مباحث زیر به بحث و ارائه نظر پرداختند:

- کوریکولوم با توجه به منابع موجود که نمونه ای از آن قبلا در سه سطح تعریف و دوره مقدماتی آن با عنوان دوره کنترل سرطان اجرا و موفق بوده است تنظیم شود.

- با توجه به فشردگی آموزش پزشکان عمومی در بخش ها امکان آموزش دیگری با عنوان طب تسکینی در دوره دکتری حرفه ای مشکلات عدیده ای دارد توصیه گردید با توجه به نیاز و اهمیت کار از واحدهایی در قالب ساب روتیشن در گروه جراحی و داخلی استفاده شود.

- با توجه به اهمیت مشارکت سایر مراکز پیشنهاد می شود تدوین آیین نامه طب تسکینی مبتنی بر کلینیکclinic base) ) و مبتنی بر مراقبت در منزل (home base) بامشارکت مرکز خیریه رضا انجام گردد. (در اجرای home base مراکز بهداشت دخیل گردند)

- دوره های آموزش حرفه ای کوتاه مدت (یک تا چند ماه) جهت بالا بردن توان علمی و عملی پزشکان عمومی و پرستاران که مستقیما در درمان این بیماران دخیل می باشند با ارائه مدرک و تعیین جایگاه این نیروها پس از اتمام دوره طراحی گردد
 
 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.