دبیرکارگروه: آقای دکتر مجید اکبری   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
دانشگاه علوم پزشکی مسوول: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مسوول دندانپزشکی خانواده: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دانشگاه های علوم پزشکی همکار: دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

گزارش ها

 

دبیرکارگروه: دکتر مهرداد مکرم   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دانشگاه های علوم پزشکی مسوول: دانشگاه علوم پزشکی مشهد، خراسان شمالی
دانشگاه های علوم پزشکی همکار: بیرجند، سبزوار، نیشابور، تربت حیدریه، اسفراین، گناباد

گزارش ها

 
 

دبیرکارگروه: دکتر عبدالرضا نوروزی   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دانشگاه علوم پزشکی مسوول: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشگاه های علوم پزشکی همکار: سبزوار، نیشابور، تربت حیدریه، گناباد، اسفراین

گزارش ها

 

دبیرکارگروه: دکتر علی شعیبی   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دانشگاه علوم پزشکی مسوول: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشگاه های علوم پزشکی همکار: بیرجند، خراسان شمالی، سبزوار، تربت حیدریه، اسفراین، تربت جام

گزارش ها

 

دبیرکارگروه: دکتر اباصلت برجی   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دانشگاه های علوم پزشکی مسوول: نیشابور، بیرجند
دانشگاه های علوم پزشکی همکار: گناباد،بجنورد

گزارش ها
 
   
 
   
   
   
 
   

 

 

منوی اصلی