گزارش ها

گزارش جلسه اول-تاریخ:94/09/01

گزارش جلسه دوم-تاریخ:94/09/03

گزارش جلسه سوم-تاریخ:94/09/10

گزارش جلسه چهارم-تاریخ:94/09/17

گزارش جلسه پنجم-تاریخ:94/09/24

گزارش جلسه ششم-تاریخ:94/10/01

 

جلسه اول                         تاریخ: 94/09/01

در ابتدای جلسه در خصوص طرح  تحول و نو آوری در آموزش علوم پزشکی که توسط معاونت آموزشی وزارت متبوع ابلاغ  شده توضیحاتی ارائه شد و در ادامه به اهداف اجرای بسته اعتبار بخشی موسسات و بیمارستان های آموزشی و چهار محور آن اشاره گردید   و پس از نظر خواهی از حاضرین جلسه با هدف  طراحی و اجرای برنامه اعتبار بخشی موسسه ای مراکز آموزشی درمانی، پروژه های عملیاتی به شرح ذیل تعیین شد و تقسیم بندی کار صورت گرفت.

- تعیین درصد استاندارد اساتید تمام وقت فول تایم جغرافیایی بیمارستان آموزشی 

- بررسی شاخص های اعتبار بخشی در بیمارستان های آموزشی

- بررسی برنامه های آموزشی جاری در سطح بیمارستان (اعم از گروهی و بین گروهی )

 

جلسه دوم                         تاریخ: 94/09/03

در ابتدای جلسه در خصوص تعیین برنامه عملیاتی یکی از محورهای تعیین شده در جلسه قبل توضیحاتی ارائه شد و پس از بحث و تبادل نظر در میان اعضا، فرم پیگیری تحقق اهداف برای پروژه ارتقاء شاخص های اعتبار بخشی در بیمارستان های آموزشی شامل فعالیت های ذیل تکمیل گردید:

- تدوین چک لیست اعتبار بخشی بیمارستانی

- تدوین تیم اعتبار بخشی بیمارستان های آموزشی

- ارسال چک لیست به بیمارستان های مختلف

- جمع آوری اطلاعات از بیمارستان های آموزشی

- امتیاز دهی چک لیست ها جهت رتبه بندی بیمارستان های آموزشی

- دادن بازخوراند به بیمارستان های آموزشی جهت رفع نواقص و بررسی مجدد

- بازدید از بیمارستان های مختلف

 

جلسه سوم                         تاریخ: 94/09/10

در ابتدای جلسه در خصوص چگونگی   ارسال  بازخوراند به بیمارستان های آموزشی جهت رفع نواقص و بررسی مجدد  مواردی مطرح شد. در ادامه پس از همفکری با سایر اعضاء کارگروه برنامه عملیاتی مسئله مذکور شامل فعالیت های ذیل تدوین شد:

- مکاتبه با بیمارستانها به منظور معرفی رابط بیمارستان با گروههای آموزشی  وکارگروه اعتبار بخشی

- بررسی مستندات بیمارستان امام رضا (ع ) 

- ارسال بازخوراند به بیمارستان های مختلف جهت رفع نواقص و بررسی مجدد

- بازدید از بیمارستان امام رضا  (ع)

- تدوین برنامه بازدید از سایر بیمارستانها

 

جلسه چهارم                         تاریخ: 94/09/17

در ابتدای جلسه نمودارهای آماری را  که براساس  چک لیست های  تکمیل شده توسط بیمارستان های آموزشی تهیه شده بود مورد تحلیل قرار گرفت.  سپس مستندات بیمارستان امام رضا بررسی شد و مقرر گردید که بازخوراندل ازم به هریک از بیمارستان ها، از جمله بیمارستان امام رضا داده شود و پس از آن برنامه بازدید از بیمارستان ها تدوین گردد.

 
 

جلسه پنجم                         تاریخ: 94/09/24

در این جلسه  نمایندگان سایر دانشگاهها شامل بیرجند، گناباد، سبزوار و بجنورد در خصوص بسته اعتباربخشی و محورهای چهارگانه آن و اقداماتی که در آن دانشگاه انجام شده و یا قراراست در آینده انجام شود مطالبی مطرح کردند و پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید تمامی دانشگاههای عضو منطقه 9 آمایشی  با تأکید بر اولویت قراردادن اعتبار بخشی موسسه ای مراکز آموزشی درمانی (محور دوم ) برنامه عملیاتی خود را تدوین نمایند و در جلسه آتی که سه هفته بعد برگزار خواهدشد (16/09/94) آن را ارائه دهند و چنانچه در این زمینه طرح نو یا ایده ای دارند که می تواند منجر به اجرای هر چه بهتر این محور در سطح ملی شود نسبت به انجام مکاتبات لازم با دانشگاه مشهد به منظور انعکاس موضوع  به وزارت متبوع نیزاقدام نمایند

 

جلسه ششم                         تاریخ: 94/10/01

در ابتدا جلسه درخصوص به کارگیری نیروهای توانمند جهت تهیه پروپوزال در  خصوص چهار محور بسته اعتباربخشی مطالبی مطرح شد و اشاره گردید که بایستی  پروپوزال های مذکور تا قبل از برگزاری جلسه بعدی کارگروه با همکاری سایر دانشگاههای کلان منطقه 9 آمایشی تهیه شود. پس از آن با بررسی سنجه اعتباربخشی (نسخه آبان 94)وظایف اعضاء کارگروه جهت انجام بازدید از بیمارستان امام رضا(ع)  در تاریخ 15/10/94 مقرر شد. ضمنا برنامه عملیاتی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نیز تعیین گردید.

 
 
 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.