گزارش ها

گزارش جلسه اول- تاریخ: 94/08/25

گزارش جلسه دوم- تاریخ: 94/09/10

گزارش جلسه سوم- تاریخ: 94/09/26

 

جلسه اول                         تاریخ: 94/08/25

در ابتدای جلسه به تشریح محورهای بسته ی ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی پرداخته شد. سپس با تاکید بر تفاهم نامه ی امضا شده توسط ریاست دانشگاه علوم پرشکی مشهد و معاون محترم  آموزشی وزارت بهداشت، تبیین اقدامات لازم جهت راه اندازی مرکز سنجش منطقه ای آموزش پزشکی و مرکز سنجش صلاحیت بالینی ضروری دانسته شد. در ادامه اعضای کارگروه نیز نظرات خود را اعلام کردند.

 با توجه به دستاوردهای مورد انتظار در عرصه آموزش پزشکی در سند تحول، در این کارگروه مقرر گردید که پروژه های عملیاتی تبیین و الویت بندی گردند و مسوول پروژه، همکاران پروژه، زمان شروع و پایان آن مشخص شود. برای نیل به این هدف مقرر شد برای هر پروژه فرم پیگیری میزان تحقق اهداف عملیاتی تکمیل گردد. 

پروژه های عملیاتی که در این جلسه تبیین گردیدند به شرح ذیل می باشند:

1- راه اندازی مرکز جامع آزمون های کلان منطقه ی نهم آمایشی 

2- ایجاد زمینه جهت برگزاری آزمون های بین المللی در داخل کشور

3- ارزیابی فرآیند موجود سنجش جهت تحصیلات تکمیلی

4- طراحی الگوهایی جهت سنجش مهارت های حرفه ای در دانشجویان علوم پزشکی

 
 

جلسه دوم                    تاریخ: 94/09/10

در ابتدای جلسه، مطالب طرح  شده در جلسه قبلی و پاسخهای دریافت شده مطرح گردید و سپس  گزارش جلسه برگزار شده با معاون محترم توسعه منابع دانشگاه و معاون آموزشی دانشگا ه در مورد فضای فیزیکی بیان شد و پیشنهاداتی ارائه گردید. همچنین در ادامه موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت تا توسط اعضاء کارگروه پیگیری و در جلسه بعدی عنوان گردد:

-تعیین فضا جهت واحد اداری مرکز جامع آزمونها

-تماس با رابطین آزمونها در سایر دانشکده های کلان منطقه 9 آمایشی درجهت مشخص نمودن کارهایی که در این زمینه انجام داده اند.

-انتشارات کتابچه ای  در زمینه ارزیابی آزمونها از طریق واحد ارزشیابی در نظر گرفته شود. 

-تبیین برنامه ی کلی مرکز جامع آزمون ها

-اضافه نمودن اعضاء جدیدی به کارگروه

-در مورد آزمونهای کامپیوتر بیس و آنلاین از کارگروه توسعه ی آموزش مجازی و قطب تکنولوژی جواب نامه ارسالی پیگیری شود.

-برنامه ی کلی مرکز جامع آزمونها مشخص شود.

 
 

جلسه سوم                            تاریخ: 94/09/26

در ابتدای جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه گردید. سپس اعضا به بیان نظرات خود پرداحتند. در ادامه مقرر گردید برای موارد ذیل برنامه عملیاتی طرح ریزی گردد:

-راه اندازی مرکز جامع آزمون های کلان منطقه نهم آمایشی که خود از سه محور تشکیل شده است (محور اجرایی، محور  فنی و آماری، محور تحقیقات آزمون و ارزشيابي آموزشي )

-ایجاد زمینه برای برگزاری آزمون بین المللی

-ارزیابی فرآیند موجود سنجش جهت تحصیلات تکمیلی

-طراحی الگوهایی جهت سنجش مهارت های حرفه ای در دانشجویان علوم پزشکی

 
 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.