گزارش ها

گزارش جلسه اول- تاریخ: 94/08/30

گزارش جلسه دوم- تاریخ: 94/09/08

گزارش جلسه سوم- تاریخ: 94/10/02

 

جلسه اول                         تاریخ: 94/08/30

در ابتدای جلسه بر ضرورت تعیین اهداف اصلی و محورهای کارگروه و تدوین سند جامع آموزش مجازی تاکید شد و اعلام گردید که سیاست مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه، ایجاد تحول در نظام آموزشی از طریق گسترش عمده و جامع برنامه آموزش مجازی دانشگاه براساس اهداف مشخصی که در جلسات کارگروه تدوین خواهد شد، می باشد. سپس  توسط یکی از اعضا به چالش های پیش­رو برای گسترش آموزش مجازی در دانشگاه، از جمله مقاومت اساتید، مشوق های اندک، مخالفت شورای آموزشی دانشگاه با گسترش آموزش مجازی به عنوان جایگزین کلاس­های درس،  عدم استقبال گروه های آموزشی از درس های مجازی و در نهایت بودجه اندک اشاره شد  و راه حل را در فرهنگ سازی و تدوین آیین نامه های جدید و مناسب دانسته شد.

   در ادامه دبیر کارگروه ضمن تشکر از حضور اعضا در این کارگروه، و همچنین تلاش های صورت گرفته و قدردانی از توجه مرکز مطالعات به حوزه آموزش مجازی، راهکار را حرکت دانشگاه به سمت سیستم های باز و گسترده آموزش (MOOC)، تغییر رویکردها، بکار گیری شیوه های نوین آموزش، تمرکز بر دانشجو برای تغییر رفتار یادگیری، و همچنین توجه به آموزش مجازی به عنوان یک راهکار تولید ثروت، محصول و ارزش افزوده در عرصه منطقه ای و بین المللی دانسته و توصیه کردند که دانشگاه برای این موضوع بودجه و لجستیک مناسبی را بکار بگیرد تا بتواند از مزایای آن به طور کامل بهره مند شود. ایشان همچنین به امکان استفاده مجدد از طریق ترجمه و بومی سازی محتواهای غنی خارجی در دسترس به عنوان یک راهکار تولید محتوا اشاره کردند و استفاده از توان علمی دانش آموختگان ایرانی و غیرایرانی خارج از کشور را یک پتانسیل عظیم برای افزایش دانش دانشجویان و اساتید دانشگاه دانستند و خواهان توسعه آن در قالب تاسیس واحد روابط بین المللی آموزش مجازی شدند. در پایان موارد ذیل مقرر گردید:

- راه اندازی سامانه جامع آموزش مجازی دانشگاه مبتنی بر MOOC

- بررسی سیاست ها و راهبردهای گذشته و تدوین برنامه عملیاتی مبتنی بر رفع موانع

- فرهنگ سازی و تدوین آیین نامه ها و بسته های تشویقی اساتید

- ارایه پروپوزال طرح جامع آموزش مجازی کلان منطقه 9

 

جلسه دوم                         تاریخ: 94/09/08

در ابتدای جلسه دبیر کارگروه در مورد طرح پیشنهادی خود در زمینه ایجاد تفکر و فرهنگ آموزش باز در دانشگاه ها و تولید یکپارچه محتوا و ایجاد مرکز آزمون ها و ... صحبت نمود و بزرگترین چالش در این زمینه را پهنای باند دانست واظهار داشت در حال حاضر این مشکل تا حدی مرتفع شده و همین باعث می شود که فضا برای رفتن به سمت سیستم های باز بهتر شود. همچنین ایشان یکی از اهداف در برنامه عملیاتی را تولید ثروت عنوان کرد.

در ادامه هر یک از اعضا به بیان فعالیت های صورت گرفته در دانشگاه خود پرداختند. در پایان بررسی موارد ذیل مقرر گردید:

1- تهیه ساختار و طراحی آموزشی

2- تولید محتوا

3- ایجاد سامانه ها

4- فرهنگ سازی

5- مارکتینگ

6- ایجاد رشته های مجازی

7- چالش های آیین نامه ای

8- copyright

9- دشواری تولید و طراحی محتوا

10- راهبردهای مناسب آموزش مجازی

11- دانش و مهارت ناکافی تیم های انسانی
 

جلسه سوم                         تاریخ: 94/10/02

در ابتدای جلسه، دبیر کارگروه در مورد مجوز دانشگاه مجازی VUMS که توسط وزارت بهداشت اخذ شده صحبت نموده و اظهار داشتندکه این کارگروه قرار است به صورت همگام با این طرح باشد و به عنوان یکی از شعبه های این دانشگاه با عنوان دانشکده مجازی علوم پزشکی شرق کشور همکاری کند.

محورهایی که در جلسه وزارت بهداشت ارائه نمودند عبارتند از:

♦ تولید محتوای آموزشی دروس دانشجویی(محتواهای آموزشی مرجع)
تولید نرم افزارهای کمک آموزشی با همکاری قطب تکنولوژی آموزشی در پزشکی کشور
تولید محتوای آموزشی برای برنامه های توانمندسازی اعضای هیات علمی
طراحی و اجرای دوره های کوتاه مدت Blended learning آموزشی برای تخصص ها و فوق تخصص های پزشکی
پذیرش دانشجوی بین المللی با رویکرد در رشته های Blended Learning مختلف با محوریت کشورهای منطقه
پذیرش سفارش تولید محتوای آموزش الکترونیکی
سامانه کشوری MOOC

همچنین سیاست های اصلی ما در این کارگروه عبارتند از:

1- پیشبرد آموزش های مجازی در کلان منطقه 9

2- گرفتن سهم حداکثری از VUMS

سپس هریک از اعضا به بیان نظرات خود پرداختند.

در نهایت 10 هدف کلی به شرح ذیل مشخص شد:

1- تولید محتواهای مرجع

هدف کوتاه مدت: شناسایی محتواهای قابل تولید در کلان منطقه 9

هدف میان مدت: تولید محتواهای انتخابی

هدف بلند مدت: عرضه و به روز رسانی محتواهای تولید شده

2- ارائه رشته ها و دوره های مجازی

هدف کوتاه مدت: شناسایی و اعلام رشته های موردنظر

هدف میان مدت: تولید محتوای رشته های تحصیلی و برنامه ریزی درسی

هدف بلند مدت: عرضه و مارکتینک دوره ها و رشته های مربوطه

3- توانمندسازی دانشگاه ها

هدف کوتاه مدت: شناسایی افراد علاقه مند و دارای پتانسیل در دانشگاه های منطقه

هدف میان مدت: ارائه برنامه های آموزشی

هدف بلند مدت: آموزش و پشتیبانی کارشناسان آموزش دیده

4- تامین زیرساخت

هدف کوتاه مدت: شناسایی وضعیت موجود و ارائه پیشنهادات راهبردی

هدف میان مدت: بهبود زیرساخت براساس وضعیت اعلامی

هدف بلند مدت: نگهداری و ارتقای زیرساخت براساس میزان رشد و ظرفیت های ایجاد شده

5- راه اندازی سامانه توانمندسازی اساتید

هدف کوتاه مدت: راه اندازی سامانه نرم افزاری

هدف میان مدت: تولید و گردآوری محتواهای آموزشی براساس سرفصل های برنامه ها

هدف بلند مدت: بروز رسانی، اطلاع رسانی و پشتیبانی دانشگاهها

6- راه اندازی MOOC منطقه ای

هدف کوتاه مدت: شناسایی نرم افزارهای مناسب و ایجاد زیرساخت مناسب

هدف میان مدت: راه اندازی سامانه نرم افزاری MOOC و شروع درج محتواهای آموزشی

هدف بلند مدت: نگهداری و پشتیبانی سامانه

7- تدوین مشوق های مادی و معنوی و آیین نامه ها

هدف کوتاه مدت: کارشناسی و بررسی آیین نامه های موجود و نقاط قوت و ضعف آنها

هدف میان مدت: تدوین و تهیه آیین نامه های لازم برای اعتباربخشی، امتیازبندی و مالکیت معنوی

هدف بلند مدت: به روزرسانی و اطلاع رسانی

8- راه اندازی مرکز تخصص آموزش مجازی منطقه 9

هدف کوتاه مدت: آموزش و تربیت کارشناسان ورزیده برای ارائه خدمات

هدف میان مدت: ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای براساس نیازها و  توانمندی ها

هدف بلند مدت:پشتیبانی و آموزش مداوم ضمن خدمت

9- تدوین نظام اعتباربخشی محتوا و آموزش های مجازی در منطقه 9

هدف کوتاه مدت: سیاستگزاری  و برنامه ریزی

هدف میان مدت: کارشناسی و شروع فرایند اعتبار بخشی براساس برنامه ها و سیاست های تدوین شده

هدف بلند مدت: اجرا ی مستمر و نظارت و ارزیابی فرایندهای مدون شده

10- راه اندازی مرکز ارزشیابی و آزمون ها

هدف کوتاه مدت: ارائه پروپوزال مرکز آزمون ها

هدف میان مدت: ساخت و اجرای مرکز آزمون ها

هدف بلند مدت: تولید محتوا، برگزاری آزمون ها و ارتقا و نگهداری آن
 
 
 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.