دبیرکارگروه: دکتر مجتبی سنکیان  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کارشناس کارگروه:خانم الهام عسگری بهبهانی   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید @mums.ac.ir

بسته     گزارش ها

 
 
 

دبیرکارگروه(کلان منطقه): دکتر رضا پروانه   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دبیر کارگروه(مشهد): دکتر مهری یاوری این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کارشناس کارگروه: معصومه محمدحسین زاده   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

بسته     گزارش ها

 
 

دبیرکارگروه: خانم دکتر دادگر   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کارشناس کارگروه: آقای عبدالهی   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

بسته     گزارش ها

 

دبیرکارگروه: دکتر مدبر عزيزي    این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کارشناس کارگروه: معصومه محمدحسین زاده   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

بسته     گزارش ها
 

 


دبیرکارگروه: دکتر خواجوی   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کارشناس کارگروه: آقای کارگزار   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

بسته      گزارش ها

 

 دبیرکارگروه: دکتر اسدی   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کارشناس کارگروه: آقای رحمانی   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

بسته      گزارش ها

 

 دبیرکارگروه: دکتر جواد سرآبادانی   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 کارشناس کارگروه: آقای زاهد مقدم   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

بسته      گزارش ها

 
  دبیرکارگروه اعتباربخشی موسسه ای(کلان منطقه): دکتر عبدالجواد خواجوی  
  دبیرکارگروه اعتباربخشی موسسه ای(مشهد):دکتر جواد سرآبادانی
  دبیرکارگروه اعتباربخشی بیمارستانی(کلان منطقه):دکتر سعید شجاعی
  دبیرکارگروه اعتباربخشی بیمارستانی(مشهد):دکتر امیرحسین جعفریان این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  کارشناس کارگروه: خانم کمالی   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

بسته      گزارش ها

 

دبیرکارگروه(کلان منطقه): دکتر مهران وطنچیان   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دبیر کارگروه(مشهد): دکتر محمدرضا قنبرزاده   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

بسته     گزارش ها
 
 
دبیر کارگروه(کلان منطقه): دکتر فرشید عابدی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
دبیرکارگروه: دکتر علی تقی پور   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
کارشناس کارگروه:

بسته    گزارش ها

 
 
دبیرکارگروه: دکتر ملیحه دادگر مقدم   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
کارشناس کارگروه: احمد عبداللهی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

بسته    گزارش ها

 
   
 
   
   
   
 
   

 

 

منوی اصلی