معرفی دبیرخانه کلان منطقه 9

 در راستاي تحقق طرح تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکي و آمايش سرزمين و با تأکيد بر اولويتهاي کشور و کلان منطقه نهم آمایش آموزش عالی بخش سلامت کشور، دبيرخانه ستاد تحول آموزش و آمايش سرزمينی کلان منطقه ي نهم در دانشگاه علوم پزشکي مشهد شکل گرفت. این دبیرخانه در زمینه اجرایی سازی ماموریتهای واسپاری شده از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،  فعالیتهای خود را در قالب دو دسته زیر دنبال می نماید:

    1- ماموریتهای مشترک میان همه مناطق آمایشی

    2- ماموریتهای ویژه منطقه نه در راستای کسب مرجعیت علمی

به منظور عملياتي ساختن طرح تحول و نوآوري آموزش، براي هر بسته ماموریتی يک کارگروه متشکل از اعضاي  هيئت علمي، کارشناسان و رابطین دانشگاههای کلان منطقه نه مرتبط با آن بسته زير نظر دبيرخانه ستاد تشکیل گردیده است.

 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

دانشکده علوم پزشکی تربت جام

دانشکده علوم پزشکی نیشابور

دانشکده علوم پزشکی اسفراین


رئیس شورای کلان منطقه 9

دکتر محمدرضا دارابی


دبیر ستاد تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

دکتر محمد اعتضاد رضوی


مسئول دبیرخانه ستاد تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

دکتر رضا پروانه


   
 
   
   
   
 
   

 

 

منوی اصلی