گزارش ها

گزارش جلسه اول- تاریخ: 94/10/15
 

جلسه اول                         تاریخ: 94/10/15

در ابتدا به معرفی اعضای کارگروه پرداخته شد و سپس پیشنهاد گردید اولویت اول این کارگروه را بازنگری کوریکولومهای آموزشی قرار داده شود. در ادامه اعضا به ارائه دیدگاههای خود به شرح ذیل پرداختند:

- دعوت از اساتید بنام و صاحب نظر در حیطه تغذیه و تشکیل کمیته مشورتی، در راستای اصلاح کوریکولومهای آموزشی

- انتخاب یک یا دو  کوریکولوم جهت  اصلاح، باتوجه به محدودیتهای این کارگروه

- تشکیل  دو کمیته راهبردی و مشورتی(به منظور استفاده حداکثری از نظر و تجربیات متخصصان) جهت پیگیری اهداف کارگروه به ویژه اصلاح کوریکولومها

- ترسیم نقشه ی راه و نقطه ابتدا و انتهای فعالیتهای کارگروه

- دعوت از اساتید در رشته های بین رشته ای

- برنامه ریزی جهت تربیت دانشجویان در حیطه تغذیه بالینی به منظور کاهش تلفات بیماران

- تعیین بازه زمانی فعالیتها و تفکیک برنامه ها بر اساس برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت

- تاکید جهت تشکیل کمیته مشورتی از تمام صاحبنظران کشور(به منظور کاهش مشکلات و مقاومتهای احتمالی جهت اجرای کوریکولومهای تدوین شده)

- تدوین دوره های آموزشی کوتاه مدت در حیطه تغذیه بالینی برا ی دست اندرکاران دیگر رشته های علوم پزشکی(باتوجه به اجباری شدن دوره های بازآموزی در حیطه تغذیه)

- تدوین دوره های آموزشی بین المللی برای واحدهای بین الملل دانشگاه علوم پزشکی مشهد

- تدوین دوره های آموزشی تخصصی در حیطه تغذیه به موازات دوره های کوتاه مدت

- برنامه ریزی جهت تشکیل تعدادی از جلسات کارگروه در سایر دانشگاههای کلان منطقه

 

جلسه دوم                  تاریخ: 94/11/14

در ابتدای جلسه، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با بیان این مطلب که واگذاری مسؤولیت امور اجرایی این کارگروه از طریق وزارت بهداشت به مشهد صورت گرفته است و برونداد این برنامه نیز در نهایت از دستآوردهای وزارت بهداشت خواهد بود و خواستار تشکیل جلساتی در سایر شهرها و استفاده از پتانسیلهای دیگر مناطق نیز شدند.

در ادامه، دبیر هیات ممتحنه بورد تخصصی علوم تغذیه، ضمن اشاره به پیشینه تدوین رشته تغذیه و قدمت 50 ساله انستیتو تحقیقات تغذیه تهران، واگذاری کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه به دانشگاه علوم پزشکی مشهد را ناشی از خلاقیت و توانمندی بالای اعضای هیات علمی این دانشگاه خصوصا در بحث تغذیه بالینی دانستند.

ایشان اظهار داشتند برای بازنگری کوریکولومهای آموزشی در رشته-مقطعهای کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری باید تیمهای پژوهشی تشکیل شود و سایر دانشگاهها نیز در این امر با مشهد سهیم گردند.

دبیر کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه نیز با اشاره به شکل گیری طرح نظام ارجاع طی دو سال آینده (تحت پوشش قرار گرفتن هر 1500 تا 2000 از افراد جامعه توسط یک کارشناس تغذیه) اظهار داشتند تصویب این طرح به کمبود تعداد کارشناسان تغذیه توانمند دامن خواهد زد.

در ادامه، اعضای محترم جلسه به شرح زیر به بیان دیدگاهها ی خود پرداختند:

- تشکیل یک مجمع عمومی با حضور نمایندگان اعضای هیات علمی دانشگاههایی دارای حداقل یکی از رشته-مقطعهای گروه تغذیه؛

-  تشکیل کمیته بررسی برخی از رشته-مقطعها در مراکز آموزشی سایر شهرهای بزرگ

- جذب نمایندگان و سهیم کردن دانشگاههای دارای هر یک از رشته-مقطعهای علوم تغذیه برای احتراز از چالشهای ناشی از ناهمنوایی میان مراکز در اجرای کوریکولومهای اصلاح شده؛

-  بهره جویی از فرصت طلایی برنامه طرح تحول آموزش و آمایش سرزمینی در جهت اصلاح کوریکولومهای آموزشی که طی این سالیان هنوز رویکرد بالینی پیدا نکردند؛

- نگارش  برنامه های عملیاتی کارگروه در چارچوب برنامه ششم توسعه وسایر برنامه های بالادستی؛

- تبیین جایگاه و انتظارات از کارشناسان تغذیه در چارتهای درمانی مراکز بهداشتی،  تعیین هدف از تربیت کارشناس به منظور جهت دهی بهتر به برنامه های مدون و تشخیص تعداد نیروهای مورد نیاز و نیروهای موجود؛

- دعوت از مشاورین استراتژی نویس برای شرکت در جلسات، به منظور طراحی بهتر برنامه ها به مدد آنالیز بهتر شرایط، با مطالعه برنامه پنج سال آینده کشور، برنامه ششم توسعه و سایر برنامه های بالادستی؛

- بازتعریف مفاهیم تغذیه با دیدگاه بهداشتی-درمانی به کمک متخصصین ذیربط؛

- تدوین پیش نویس برنامه پیش از برگزاری مجمع عمومی توسط تیم پیگیری، جهت تسریع در نگارش برنامه عملیاتی مدون و ارائه آن تا تاریخ 94/12/20طبق زمانبندی وزارت بهداشت؛

- تشکیل کمیته تدوین برنامه استراتژیک، کمیته بازنگری کوریکولومهای آموزشی، کمیته آمایش سرزمینی و تاسیس رشته های جدید.
 

جلسه سوم                    تاریخ: 95/02/23

در ابتدای جلسه، دبیر بورد هیات ممتحنه تغذیه، ضمن تاکید بر لزوم مغتنم شماری فرصت پیش رو در کارگروه، بیان داشتند به منظور بازنگری اصولی کوریکولوم رشته های تغذیه بایستی پرسش نامه ای به کمک کارشناسان خبره در این حوزه تهیه و از این طریق از اساتید، صاحب نظران و دانشجویان در خصوص چگونگی بازنگری کوریکوومها و نیاز به حذف یا اضافه شدن واحدها نظرسنجی شود.

ایشان همچنین اظهار داشتند به منظور هماهنگی بیشتر و استفاده از نظرات صاحب نظران سراسر کشور، باید گردهمایی کشوری با حضور یک نماینده به ازای هر مقطع در هر دانشگاه تشکیل شود.

ایشان ضمن ابراز نگرانی نسبت به ایجاد خلا گسترده حضور کارشناسان تغذیه در مراکز بهداشتی و پذیرش بی رویه دانشجو در مقاطع بالاتر، لزوم جذب دانشجو در مقطع کارشناسی در تمامی دانشگاههای واجد شرایط و ایجاد محدودیتهای منطقی در جذب دانشجو در مقاطع بالاتر را متذکر شدند.

در ادامه، دبیر کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه، با بیان این مطلب که بازنگری کوریکولوم رشته‌-مقاطع بهداشت و ایمنی مواد غذایی و علوم و صنایع غذایی در حیطه وظایف هیچ یک از کارگروههای ماموریت ویژه تعریف نشده است و دبیر بورد این دو رشته خواهان قرار گرفتن آنها در دستور کار این کارگروه است، از اعضای جلسه در این خصوص نظرخواهی کردند و با کسب اکثریت آرا بررسی کوریکولومهای این دو رشته نیز در دستور کار کارگروه تغذیه قرار گرفت.

در ادامه، اعضای محترم جلسه به شرح زیر به بیان دیدگاههای خود در خصوص دیگر موضوعات مطروحه پرداختند:

- تهیه پرسشنامه و نظرسنجی در حیطه بازنگری کوریکولومها برای هر درس و هر مقطع به صورت مجزا؛

- برقراری تمامی مکاتبات کارگروه، از طریق نامه های رسمی؛

- برگزاری گردهمایی کشوری با حضور نمایندگان دانشگاههای سراسر کشور در هفته پس از پایان ماه رمضان، در تاریخ 23 و 24 تیر در مشهد.

 

جلسه چهارم                    تاریخ: 23 و 95/04/24

(اولین همایش کشوری کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه)

اجلاس به صورت سه نشست نیم روزه در روزهای 23 و 24 تیر ماه سال 95 و با حضور تعدادی از مدیران سازمانها و نهادهای مسؤول، سرپرستان بوردهای مرتبط و نمایندگانی از 23 دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی سراسر کشور تشکیل شد.

در ابتدا، دبیر دبیرخانه ستاد تحول آموزش کلان منطقه 9 آمایشی، ضمن توضیح اجمالی در خصوص طرح تحول و آمایش سرزمینی و واسپاری ماموریت ویژه توسعه و تعالی علوم تغذیه به عنوان یکی از 5 ماموریت ویژه از مجموع  57 ماموریت ویژه آموزشی به دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بر لزوم مشارکت تمامی صاحبنظران و دانشگاهها در این طرح به منظور پیشبرد هر چه سریعتر اهداف نظام آموزشی کشور تاکید کردند.

دبیر کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه کلان منطقه 9 آمایشی، نیز به ارائه گزارش اجمالی از عملکرد و بیان اهداف کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه پرداختند.

در ادامه، پس از بحث و تبادل نظر کارشناسی در خصوص موضوعات متعدد و اخذ آرا، اعضای جلسه مواردی را نیز به تصویب رساندند.

اهم تصمیمات:

- تشکیل کمیته کشوری تدوین برنامه استراتژیک ده ساله رشته تغذیه با مسؤولیت دانشگاه علوم پزشکی یزد، آقای دکتر حسن مظفری خسروی ؛

- تشکیل کمیته کشوری آمایش سرزمینی با مسؤولیت دانشگاه علوم پزشکی تهران، آقای دکتر کوروش جعفریان ؛

- تشکیل کمیته تاسیس رشته های جدید دانشگاهی تغذیه با مسؤولیت دانشگاه علوم پزشکی مشهد، آقای دکتر محمد صفریان ؛

- تشکیل کمیته بهداشت و ایمنی مواد غذایی و صنایع غذایی با مسؤولیت دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشتی و هیات محترم بورد صنایع غذایی، آقای دکتر هدایت حسینی و دانشگاه علوم پزشکی تهران، آقای دکتر غلامرضا جاهد ؛

- تشکیل کمیته کشوری بازنگری کوریکولومهای رشته ها و مقاطع وابسته به علوم تغذیه با مسؤولیت دانشگاه علوم پزشکی ایران، آقای دکتر فرزاد شیدفر، شامل زیرگروههای زیر:

* کمیته بازنگری کوریکولوم مقطع کارشناسی رشته تغذیه: دانشگاه علوم پزشکی شیراز

* کمیته بازنگری کوریکولوم مقطع کارشناسی ارشد رشته تغذیه: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

* کمیته بازنگری کوریکولوم مقطع کارشناس ارشد رشته علوم بهداشتی در تغذیه: دانشگاه علوم پزشکی تهران

* کمیته بازنگری کوریکولوم مقطع کارشناس ارشد رشته تغذیه در بحران: دانشگاه علوم پزشکی تهران

* کمیته بازنگری کوریکولوم مقطع دکترای رشته علوم تغذیه: دانشگاه علوم پزشکی تبریز

* کمیته بازنگری کوریکولوم مقطع دکترای رشته سیاست گذاری غذا و تغذیه: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

در پایان، مقرر شد اساتید، دانشکده ها و دانشگاههایی که مسؤولیت اجرایی هر یک از کمیته های مذکور را  بر عهده گرفته اند، ضمن هماهنگی با دبیر محترم کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه، گزارش چگونگی انجام امور محوله را در جلسات آتی کلان منطقه ارائه نمایند تا پس از جمع بندی نهایی، گزارش نتایج متخذه در اختیار معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد.

 

 جلسه پنجم                    تاریخ:95/06/08

(جلسه اعضای کلان منطقه کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه) 

در ابتدای جلسه، یکی از اعضای هیات علمی دانشکده دندانپرشکی مشهد و کارگروه توسعه و تعالی دندانپزشکی، در بیان ضرورت طراحی سامانه­ ی ملی مرکز تعالی دندانپزشکی در کارگروه مذکور، اظهار داشتند جهت تسهیل ارتباط میان کارگروه و دانشکده­های دندانپزشکی و جمع آوری آرا و عقاید صاحبنظران سراسر کشور، راههای مختلفی بررسی شد؛ ولی به دلیل کثرت نظرات و عدم امکان پیگیری مباحث مهم، اعضای کارگروه چنین نتیجه گرفتند که بایستی سیستم ارتباطی چند لایه ای طراحی شود. بنابراین، الگارتیمی برای سامانه طراحی شد که نشانگر نحوه ارتباط میان مدیر، رابطین و اعضای کمیته های دانشگاهی باشد. از مسائل مهمی که در طراحی این سامانه، مد نظر قرار گرفته شده، سهولت در کاربری و بالا بودن سرعت انتقال اطلاعات است.

 در ادامه، دبیر کارگروه تغذیه با طرح شکایات برخی از شهرستانهای کلان منطقه از پایین بودن سهم مشارکت در فعالیتهای کارگروه، از هر یک از نمایندگان کلان منطقه خواستند اعلام کنند در چه حیطه هایی قادر به همکاری با کارگروه هستند. لذا، تقسیم وظایف صورت گرفت و مقرر شد هر یک از نمایندگان، در یکی از کمیته های کارگروه عضو شوند و مشارکت نمایند.

 اعضای محترم جلسه نیز، در خلال جلسه، به شرح زیر به بیان دیدگاههای خود در خصوص دیگر موضوعات مطروحه پرداختند:

 - طراحی سامانه مشابه سامانه ی ملی مرکز تعالی دندانپزشکی برای کارگروه تغذیه؛

 - تشکیل جلسه به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص چگونگی طراحی سامانه با حضور نماینده کارگروه توسعه و تعالی دندانپزشکی؛ 

- عضویت نمایندگان شهرستانهای کلان منطقه در کمیته ­های کارگروه تغذیه، به منظور افزایش سهم مشارکت شهرستانها.

 

 

 جلسه ششم                   تاریخ:95/06/11

در ابتدای جلسه، دبیر کارگروه تغذیه توضیحاتی در خصوص مشکلات، چگونگی عملکرد و اهداف کارگروه، از جمله بازنگری کوریکولومهای آموزشی در مقاطع مختلف رشته تغذیه و آمایش سرزمینی رشته تغذیه، ارائه دادند. ایشان در ادامه، با اشاره به بررسی های دقیق و کارشناسانه سامانه ی ملی مرکز تعالی دندانپزشکی، در جلسات پیشین و طرح موضوع میان اعضای داخلی و کلان منطقه کارگروه، اهداف و نیازهای ارتباطی دو کارگروه را مشابه ارزیابی نمودند و از نماینده کارگروه دندانپزشکی خواستند در مورد چگونگی مراحل  انعقاد قرارداد سامانه و طراحی آن توضیحاتی ارائه دهند.

اهم تصمیمات:

- تشکیل جلسه به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص چگونگی طراحی سامانه با حضور نماینده شرکت مهندسی طرف قرارداد کارگروه دندانپزشکی؛

- بررسی قرارداد فی­مابین دانشگاه و شرکت طراح سامانه؛

- برگزاری جلسه مسؤولین کمیته های کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه در تهران.
 

  جلسه هفتم                   تاریخ:95/06/23

(جلسه کمیته بازنگری کوریکولومهای رشته ها و مقاطع وابسته به علوم تغذیه)

در ابتدای جلسه، ریاست دانشکده تغذیه و رژیم شناسی تهران و عضو محترم کمیته مشورتی کارگروه تغذیه، اطلاعات جامعی در خصوص تجربه بازنگری و نگارش کوریکولوم رشته‌های قدیمی و جدید، طبق برنامه بانک جهانی، در سال 1381 ارائه دادند و اظهار داشتند در این برنامه، در بازه زمانی دو ساله، هشت رشته-مقطع مورد تصویب قرار گرفت.

  ایشان در ادامه، جهت پیشبرد این برنامه در کارگروه فعلی، یکی از اساتید بنام گروه علوم تربیتی دانشگاه تهران را به عنوان استاد مشاور کارگروه در زمینه نگارش و بازنگری کوریکولومها و ارزیابی برنامه‌های فصلی رشته تغذیه معرفی کردند.

 در پایان، مسؤول کمیته کشوری تدوین برنامه استراتژیک ده ساله رشته تغذیه، ضمن تاکید بر اهمیت تهیه کوریکولوم استاندارد، خواستار نظرسنجی از دانشکده‌ها و دانشگاههای سراسر کشور جهت جمع‌آوری اطلاعات مربوط به آمایش سرزمینی شدند.

 اهم تصمیمات:

 - ارسال نامه هایی از طرف سرپرست دبیرخانه کلان منطقه 9 آمایشی، به دانشکده‌ها و دانشگاههای سراسر کشور جهت جمع‌آوری اطلاعات مربوط به آمایش سرزمینی؛

- توقف کار کمیته  تدوین برنامه استراتژیک تا زمان دریافت و جمع بندی اطلاعات در کمیته آمایش سرزمینی.           

 

   جلسه هشتم                   تاریخ:95/07/12

(جلسه کمیته آمایش سرزمینی کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه)

در ابتدای جلسه، مسؤول کمیته کشوری آمایش سرزمینی، با  مغتنم دانستن فرصت جهت آمایش کل حوزه های مرتبط با تغذیه، خاطرنشان کردند که  یک روز در هفته را به جلسات کمیته آمایش سرزمینی اختصاص داده اند و در این جلسات تعدادی از اساتید خارج از حوزه تغذیه مانند اساتید جامعه شناسی و بهداشت نیز حضور خواهند داشت.

ایشان در ادامه، در خصوص نامه ارسالی از طرف سرپرست دبیرخانه ستاد تحول آموزش کلان منطقه 9 به معاونت آموزشی وزارت بهداشت و سرپرستان سایر کلان مناطق توضیحاتی ارائه دادند. به گفته ایشان، مواردی چون تعداد مراکز آموزشی دارای رشته تغذیه، دانشجویانی فعلی رشته تغذیه، فارغ التحصیلان رشته تغذیه و میزان اشتغال فارغ التحصیلان تغذیه در این نامه مورد سوال قرار گرفته اند.

مسؤول کمیته بازنگری کوریکولومهای رشته‌ها و مقاطع وابسته به علوم تغذیه، با اعضا گروهها و دانشکده‌ها ارتباط برقرار کردند و با تیمی متشکل از این اعضا، با دانشگاههایی که مقطع کارشناسی رشته تغذیه را دارند نامه نگاری کردند و خواستند نظراتشان را در مورد رشته را به کارگروه ارائه دهند.

اهم تصمیمات:

- تهیه پرسشنامه جامع با فرمت یکسان برای نظرسنجی و بازنگری کوریکولومهای آموزشی؛

- راه اندازی سامانه آمایش به منظور تسریع در جمع آوری اطلاعات؛

- ارسال نامه هایی به معاونت درمانی وزارت بهداشت و معاونت بهداشتی وزارت بهداشت به منظور جمع آوری اطلاعات مربوط به کارشناسان تغذیه شاغل در بیمارستانها؛

- ارسال نامه به سرپرستان کلان مناطق آمایشی به منظور کسب اطلاعات در مسورد اساتید شاغل در حوزه تغذیه، به تفکیک شهرستانهای هر کلان منطقه.

 

    جلسه نهم                   تاریخ:95/09/21

(دومین همایش کشوری کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه)

 در این نشست، دبیر کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه، آمایش سرزمینی و بررسی دقیق وضعیت نیروی کار و تدوین برنامه استراتژیک به منظور پیش‌بینی نیازهای شغلی در ده سال آینده را از اهداف مهم کمیته بهداشت و ایمنی مواد غذایی دانستند و بررسی جهت ایجاد رشته_مقطعهای جدید و دوره‌های آموزشی میان رشته‌ای را در دستور کار کمیته قرار دادند.

 دبیر بورد بهداشت و ایمنی مواد غذایی و مسؤول محترم کمیته بهداشت و ایمنی مواد غذایی و صنایع غذایی در کارگروه تغذیه، با تأکید بر نیاز به ایجاد فرصتهای شغلی جدید و افزایش کارایی دانش‌آموختگان این رشته، تعیین طرح اجباری، خصوصا در حوزه نظارت بر مواد غذایی، را ملزومات مهم برای افزایش توانمندی و اشتغال فارغ التحصیلان دانستند.

 عضو بورد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، مشخصات و مستندات فعلی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته بهداشت ایمنی مواد غذایی را در جلسه بازخوانی کردند و از حضار خواستند نقطه نظرات خود را در این زمینه بیان کنند. پس از کسب آرا، مقرر شد بخش مشخصات کلی برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی، در قسمتهای مورد توافق حضار، مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

 در پایان، مقرر شد هر یک از اعضاء جلسه، به نمایندگی از دانشگاه علوم پزشکی متبوع، تنظیم و تدوین سرفصلهای یکی از دروس را، در بازه زمانی یک ماهه، بر عهده گیرد، در مورد ایجاد مقطع رشته جدید مقرر گردید اقدام مقتضی جهت تصویب عنوان و تدوین سرفصلهای رشته کارشناسی بهداشت و ایمنی مواد غذایی انجام گیرد و گزارش کار اعضاء تدوین رشته کارشناسی بهداشت و ایمنی مواد غذایی نیز در جلسه بعدی همین کمیته بررسی شود.

 اهم تصميمات :

 - ارائه پیشنهاد تعیین طرح اجباری در حوزه نظارت بر مواد غذایی به منظور افزایش توانمندی و اشتغال فارغ التحصیلان رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی در حیطه‌های شغلی مرتبط با رشته؛

 - ارائه طرح اشتغال کارشناسان بهداشت و ایمنی مواد غذایی، به عنوان مسؤول فنی بیمارستانها، کترینگها و واحدهای صنعتی متصدی تهیه و تأمین مواد غذایی؛

 - اعمال تغییرات مصوب در جلسه در قسمتهای مأموریت و رسالت، اهداف، چشم‌انداز، نقش اجرایی فارغ التحصیلان و راهبردهای استراتژیک برنامه رشته، مربوط به بخش مشخصات کلی برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی؛

- اعمال تغییرات مصوب در دروس کمبود یا جبرانی، دروس اجباری و دروس اختیاری برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی.

 

 جلسه دهم                   تاریخ:95/10/11

(جلسه کمیته بازنگری کوریکولومهای رشته ها و مقاطع وابسته به علوم تغذیه)

در ابتدا جلسه، مسؤول کمیته کشوری بازنگری کوریکولومهای رشته‌ها و مقاطع وابسته به علوم تغذیه، گزارشی از چگونگی بررسی کوریکولومها در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (مقطع کارشناسی ارشد علوم تغذیه)، دانشگاه علوم پزشکی شیراز (مقطع کارشناسی علوم تغذیه)، دانشگاه علوم پزشکی تبریز (مقطع دکتری علوم تغذیه) و دانشگاه علوم پزشکی تهران (مقطع کارشناسی ارشد علوم بهداشتی و تغذیه در بحران) ارائه دادند.

در ادامه، مسؤول کمیته کشوری آمایش سرزمینی رشته تغذیه، گزارشی از برنامه‌های کمیته آمایش شامل برگزاری کارگاه "مفاهیم و روشهای آمایش" و برگزاری جلسات کمیته راهبردی آمایش به صورت هفتگی ارائه نمودند.

 در پایان، مسؤول کمیته کشوری تاسیس رشته‌های جدید دانشگاهی تغذیه، بر تقدم انجام برنامه‌های آمایش سرزمین بر برنامه‌ریزی تاسیس رشته های جدید در حوزه تغذیه تاکید کردند.

 اهم تصمیمات:

 - استفاده از پروتکل استاندارد مقرر در جلسه جهت بازنگری کوریکولومهای مصوب شده موجود؛

 - تشکیل کارگاهی در خصوص نحوه تدوین و بازنگری کوریکولوم آموزشی در مشهد؛

 - بررسی و نگارش مجدد کوریکولومهای بازنگری شده در رشته علوم تغذیه و بهداشت و ایمنی مواد غذایی و علوم و صنایع غذایی بر طبق فرمت و چک لیست تهیه شده ارزیابی کوریکولوم؛

 - بررسی تغییرات مورد نیاز در کوریکولوم درس تغذیه رشته پزشکی و سایر رشته‌های وابسته به علوم پزشکی؛

 - ارائه درخواست تصویب راه‌اندازی سامانه کارگروه علوم تغذیه؛

- تشکیل جلسه نهایی به صورت Expert Panel  برای تصویب نهایی کوریکولوم رشته‌های علوم تغذیه و واحد تغذیه در سایر رشته‌های علوم پزشکی.

 

  جلسه یازدهم                   تاریخ:95/10/19

(جلسه کمیته آمایش سرزمینی کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه)

در ابتدای جلسه، مدیر محترم تحقیق و توسعه هلدینگ بانک حکمت و کارشناس آمایش، توضیحات جامعی در مورد چگونگی تعیین اهداف و ذینفعان در آمایش رشته‌های علوم تغذیه ارائه دادند. سپس، اعضای کمیته، با راهنمایی ایشان، به تعیین عوامل کلیدی مورد نظر پرداختند، هرکدام از اعضای حاضر نظرات خود را در این خصوص عنوان کردند و در نهایت جمع‌بندی صورت گرفت.

 در ادامه، مطابق با پرسش‌نامه‌ای مدون، قلمرو مطالعات آمایشی رشته‌های علوم تغذیه توسط هر کدام از اعضا تعیین شد. در این پرسش‌نامه هرکدام از اعضا نظرات خود را به صورت امتیازدهی در مورد اهداف، ذینفعان، افق زمانی، منابع انسانی، منابع زیرساختی و منابع فرهنگی بیان کردند.

 در پایان، در مورد اعضای تیم مطالعاتی، تیم دبیرخانه، اعضای کمیته راهبردی، اعضای تیم تسهیل‌گر صحبت و تصمیم‌گیری شد.

 اهم تصمیمات:

 - تعیین مسؤول، اعضا و وظایف تیم مطالعاتی در کمیته آمایش سرزمینی؛

 - تعیین مسؤول، اعضا و وظایف تیم دبیرخانه در کمیته آمایش سرزمینی؛

- تعیین مسؤول، اعضا و وظایف کمیته راهبردی در کمیته آمایش سرزمینی؛

- تعیین مسؤول، اعضا و وظایف تیم تسهیل گر در کمیته آمایش سرزمینی.

 

جلسه دوازدهم                   تاریخ:95/10/26

(جلسه کمیته آمایش سرزمینی کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه)

در ابتدای جلسه، پیشنهاد شد با توجه به اهمیت زمان‌بندی جهت اتمام به موقع پروژه با توجه به مهلت زمانی تعیین شده از سوی وزارت بهداشت، جهت اجرای برنامه آمایش سرزمینی رشته تغذیه برنامه‌ریزی صورت گیرد. در این راستا، گامهای اجرایی پروژه مشخص و برنامه زمانی اجرای هر کدام از گام ها معین شد.

در ادامه، پس از بحث و تبادل‌نظر میان افراد حاضر در جلسه مسؤول انجام و پیگیری هرکدام از گامها تعیین در خصوص نحوه انجام هریک از وظایف توضیحاتی را ارائه شد. بدین صورت، برنامه  انجام پروژه به صورت Gantt chart تهیه گردید.

در پایان، لیست خبرگان با همفکری اعضای حاضر در جلسه تعیین و مقرر شد اسامی و اطلاعات تماس افراد، با توجه به اقلیمهای دهگانه کشور، جهت انجام گامهای بعدی جمع آوری شود.

اهم تصميمات:

- تهیه فهرست خبرگان و ذینفعان؛

- تهیه نقشه توزیع دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور و تفکیک بر اساس عدم یا وجود گروه یا دانشکده تغذیه بر اساس اقلیمهای دهگانه؛

- تهیه لیست عوامل کلیدی و پیشران ها.

 

 جلسه سیزدهم                   تاریخ:95/11/02

(جلسه کمیته بازنگری کوریکولومهای رشته ها و مقاطع وابسته به علوم تغذیه)

این جلسه با هدف ارائه راهکارهای بررسی کوریکولومهای درسی رشته‌های وابسته به علوم تغذیه با حضور چند تن از صاحبنظران در حیطه نگارش کوریکولوم برگزار شد. از تصمیمات عملیاتی حاصل از این جلسه می توان به موارد زیر اشاره کرد.

 اهم تصميمات:

 - بررسی تعداد فارغ التحصیلان رشته های تغذیه در  دانشگاههای آزاد؛

 - بررسی میزان پایبندی به کوریکولومهای فعلی تغذیه در دانشگاههای آزاد؛

 - تهیه لیستی از اساتید رشته های علوم تغذیه به عنوان Role Model.

 

  جلسه چهاردهم                   تاریخ:95/11/03

(جلسه کمیته آمایش سرزمینی کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه)

در ابتدای جلسه، ضمن خوش آمدگویی و معرفی حاضرین به مسئول محترم واحد برنامه‌ریزی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مشهد، توضیحاتی را در مورد روال کاری و امور جاری در کمیته راهبردی آمایش سرزمینی ارائه شد.

در ادامه، مدیر پروژه و کارشناس آینده پژوهشی، آینده نگاری و سیاستگذاری، که مقرر شده بود به عنوان همکار در کمیته راهبردی آمایش سرزمینی مشارکت داشته باشند،  ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص اقدامات لازم در این مرحله، از جمله تحلیل وضعیت موجود، شناسایی آینده‌های مطلوب، شناسایی آینده‌های ممکن و شناسایی آینده‌های محتمل، گزارش اولیه‌ای در مورد پیشرانها ارائه دادند و بیان داشتند این بررسیهای اولیه و اجرای گامهای نخست در نهایت منجر به تدوین نقشه راه خواهد شد.

سپس از اعضا حاضر در جلسه درخواست شد پرسش‌نامه شناسایی عوامل کلیدی و پیشرانها را که از سه بخش مختلف تشکیل شده بود، تکمیل و هر کدام از موارد را امتیازبندی کنند. سپس پرسش نامه های تکمیل شده جهت تحلیل نتایج جمع آوری شد.

در پایان، توضیحاتی نیز درباره نقشه توزیع دانشگاههای علوم پزشکی کشور، بر اساس کلان مناطق دهگانه آمایشی، ارائه شد. طبق توضیحات ایشان، در این نقشه دانشگاههای علوم پزشکی به تفکیک برخورداری از دانشکده تغذیه یا گروه تغذیه، و همچنین، وجود یا عدم وجود دانشکده یا گروه تغذیه مشخص شده اند.

اهم تصمیمات:

- شناسایی عدم قطعیت ها توسط تیم مطالعاتی در کمیته آمایش سرزمینی؛

- گزارش روش شناسی توسط تیم مطالعاتی در کمیته آمایش سرزمینی؛

- اولویت بندی شاخص ها توسط تیم مطالعاتی در کمیته آمایش سرزمینی.

 

   جلسه پانزدهم                   تاریخ:95/11/09

(جلسه کمیته بازنگری کوریکولومهای رشته ها و مقاطع وابسته به علوم تغذیه)

این جلسه با هدف بررسی برنامه های درسی بازنگری شده رشته‌های وابسته به علوم تغذیه با حضور چند تن از صاحبنظران در حیطه نگارش کوریکولوم برگزار شد. از تصمیمات عملیاتی حاصل از این جلسه می توان به موارد زیر اشاره کرد.

اهم تصميمات:

- تشکیل کمیته خبرگان بررسی برنامه‌های درسی رشته ها و مقاطع علوم تغذیه به منظور نظارت بر کوریکولومهای بازنگری شده؛

- پیشنهاد مسؤولیت کمیته خبرگان برنامه‌ریزی درسی به یکی از اساتید تغذیه جامعه دانشکده تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران؛

- ارائه کلیه کوریکولومهای بازنگری شده به ایشان جهت بررسی و کارشناسی.

 

    جلسه شانزدهم                   تاریخ:95/11/10

(جلسه کمیته آمایش سرزمینی کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه)

در ابتدای جلسه، مدیر محترم پروژه و کارشناس آینده پژوهشی، آینده نگاری و سیاستگذاری، در مورد پرسشنامه دلفی عدم قطعیتها که توسط تیم مطالعاتی تهیه شده بود توضیحاتی ارائه دادند. طبق توضیحات ایشان، این پرسشنامه حاوی پرسشهایی در خصوص عدم قطعیتهای آینده حوزه علوم تغذیه است. ایشان در تعریف عدم قطعیت نیز چنین بیان داشتند که عدم قطعیت به معنای دو وضعیت مختلف در دوسوی یک طیف در یک حوزه است که در خصوص احتمال تحقق هر یک از این دو حالت اطمینان علمی وجود نداشته باشد. در حقیقت عدم قطعیتها به وضعیتهایی از آینده اشاره دارند که ممکن است محقق شود یا نشود و در مورد آن موضوع نمی توان اظهار نظر دقیق و معینی ارائه داد. هر یک از دو حالت هر عدم قطعیت دلایل و طرفداران خاص خود را دارد.

 پرسشنامه مطرح شده در این جلسه حاوی 18 عدم قطعیت بود که در طول جلسه در مورد هرکدام از این عدم قطعیتها بحث و تبادل نظر صورت گرفت و اصلاحاتی انجام شد. همچنین، پرسشنامه دلفی برای خبرگان مشخص شده در جلسات قبلی تهیه شد تا این افراد در مراحل بعدی به آن پاسخ دهند. ضمنا علاوه بر اصلاح عدم قطعیتها و دلایل طرفداران هرکدام از دو حالت هر عدم قطعیت اعضای حاضر در جلسه پرسشنامه دلفی را نیز تکمیل نمودند.

 در پایان این جلسه، که  به دلیل حجم کاری بالا تا ساعت 17 ادامه داشت، مدیر پروژه آتی نگار از اعضا خواستند تا اولویتهای خود را در حوزه تغذیه بیان کنند. اولویتهایی مانند آموزش، پژوهش، خدمات درمانی، ایمنی غذایی، آموزش پژوهش محور و تهیه بانک اطلاعات تغذیه‌ای در این جلسه مطرح شد.

 اهم تصمیمات:

 -اولویت بندی شاخص ها توسط تیم مطالعاتی در کمیته آمایش سرزمینی؛

 -گزارش پشتیبان لیست عدم قطعیت ها توسط تیم مطالعاتی در کمیته آمایش سرزمینی؛

-تدوین پرسشنامه دلفی توسط تیم مطالعاتی در کمیته آمایش سرزمینی.

 

   جلسه هفدهم                   تاریخ:95/11/17

(جلسه کمیته آمایش سرزمینی کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه)

در ابتدای جلسه، مدیر پروژه و کارشناس آینده پژوهشی، آینده نگاری و سیاستگذاری، گزارشی در مورد مراحل صورت گرفته تاکنون و نحوه تنظیم و تهیه پرسش‌نامه دلفی توضیحاتی را ارائه دادند. با توجه به این که لیست خبرگان (لیستی شامل تعداد زیادی اساتید و متخصصان در حوزه تغذیه) تهیه شده بود، مقرر شد تا پرسش‌نامه دلفی نهایی شده و جهت پاسخ با خبرگان هماهنگی صورت گیرد.

در ادامه، بخش دوم پرسش‌نامه دلفی با نظر اعضای کمیته تکمیل و تصحیح و مصوب شد تا اصلاحات مورد نظر ظرف 20 روز آینده تکمیل و برای اعضا ارسال شود. در پایان، مقرر شد تیم مطالعاتی گزارش اولویت‌بندی شاخصها را در هفته آینده ارائه دهند.

اهم تصميمات:

-تکمیل پرسش‌نامه دلفی توسط تیم مطالعاتی در کمیته آمایش سرزمینی؛

-ارائه گزارش پشتیبان عدم قطعیتها توسط تیم مطالعاتی در کمیته آمایش سرزمینی؛

-گزارش اولویت‌بندی شاخصها توسط تیم مطالعاتی در کمیته آمایش سرزمینی.

 

  جلسه هجدهم                   تاریخ:95/11/20

(جلسه کمیته بهداشت و ایمنی مواد غذایی و علوم و صنایع غذایی)

در ابتدای جلسه، پس از طرح عناوین دروس و سرفصلهای مقطع کارشناسی علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی که پیشتر بر اساس نظرات دانشجویان، فارغ التحصیلان و اعضای هیات علمی و همچنین با توجه به سرفصلها و عناوین موجود بین المللی، توسط تیم منتخب از اعضای هیات علمی انستیتو تحقیقات تغذیه و علوم غذایی کشور  اصلاح شده بود، مقرر شد پیش نویس سرفصلهای این رشته-مقطع جهت بررسی و اعلام نظر برای اعضای بورد و دانشگاههای مجری این رشته ارسال شود.

همچنین، حاضرین پس از بحث و تبادل نظر در خصوص آمایش سرزمینی رشته های علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشت و ایمنی مواد غذایی، تصمیم گرفتند آمایش این رشته‌ها را نیز مانند آمایش رشته‌های علوم تغذیه به موسسات و  افراد متخصص در این زمینه واگذار کنند.

در پایان، پیشنهاد شد، جهت تعیین و تنظیم عناوین دروس و سرفصلهای مقطع کارشناسی رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی به عنوان رشته-مقطع جدیدی که در جلسه قبلی کمیته مورد تصویب قرار گرفته بود، تیمی از اعضای کمیته انتخاب شوند و طی جلساتی تا پیش از نیمه اسفند سرفصلهای جدید را تدوین و جهت بررسی برای اعضای بورد و  دانشگاههای مجری این رشته ارسال کنند. در نهایت، مقرر شد جلسه کشوری دیگری با اعضای حاضر در همایش 21 آذر ماه برگزار شود و جمع‌بندی نهایی در خصوص سرفصلهای تنظیم شده صورت گیرد.

اهم تصميمات:

   -تعیین اعضای تیم منتخب به منظور تهیه و تنظیم عناوین دروس و سرفصلهای مقطع کارشناسی رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی به عنوان رشته-مقطع جدید؛

- برگزاری جلسات تیم منتخب به منظور تهیه و  تنظیم عناوین دروس و سرفصلهای مقطع کارشناسی رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی؛

 -ارسال عناوین دروس و سرفصلهای مقطع کارشناسی رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی به اعضای بورد و دانشگاههای مجری این رشته جهت بررسی توسط تیم منتخب تنظیم کوریکولوم جدید؛

 -ارسال پیش نویس سرفصلهای مقطع کارشناسی علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی برای اعضای بورد و  دانشگاههای مجری این رشته جهت بررسی و اعلام نظرات؛

 -برگزاری نشست کشوری در مشهد جهت بررسی نهایی و تصویب سرفصلهای جدید؛

 -بررسی نهایی سرفصلهای مقطع کارشناسی علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی در دومین نشست کشوری در حضور اعضای بورد و نمایندگان دانشگاههای مجری؛   

- بررسی عناوین رشته‌های بین رشته‌ای جدید در دومین نشست کشوری توسط تیم منتخب؛  

 -تهیه پیش‌نویس عناوین دروس و سرفصلهای مقطع ارشد و دکتری گرایش کنترل کیفی رشته علوم و صنایع غذایی توسط انستیتو تحقیقات تغذیه ای و علوم غذایی کشور؛

 -واگذاری آمایش سرزمینی رشته های علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشت و ایمنی مواد غذایی به نماینده شرکت طرف قرارداد کارگروه تغذیه.

 
جلسه نوزدهم                   تاریخ:95/11/30

(جلسه کمیته بازنگری کوریکولومهای رشته ها و مقاطع وابسته به علوم تغذیه)

در ابتدای جلسه مسئول کمیته بازنگری کوریکولومها رشته ها و مقاطع وابسته به علوم تغذیه، گزارشی از انجام مرحله ابتدایی بازنگری کوریکولومها در رشته علوم تغذیه مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، توسط دانشگاههای علوم پزشکی شیراز، اصفهان و تبریز، ارائه دادند. به گفته ایشان، اصلاحات مورد نیاز در کوریکولومها انجام شده و آماده تایید نهایی در کمیته تخصصی خبرگان بازنگری برنامه درسی است.

مسئول کمیته خبرگان بازنگری کوریکولومها رشته ها و مقاطع وابسته به علوم تغذیه نیز، ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص بازنگری کوریکولوم کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه، اظهار داشتند کوریکولوم این رشته-مقطع تا 25ام اسفند ماه جاری به دبیرخانه ستاد تحول آموزش کلان منطقه 9 تحویل داده خواهد شد. همچنین، مقرر شد تصمیم گیری در مورد حذف رشته کارشناسی ارشد تغذیه در بحران، در جلسه بعدی این کمیته، توسط تیم کارشناسی مربوطه در دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت گیرد.

طبق برنامه زمانی توافق شده، مقرر شد برنامه نهایی کوریکولوم مقطع کارشناسی علوم تغذیه و کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی تا 28 اردیبهشت و مقطع کارشناسی ارشد علوم تغذیه و دکتری علوم تغذیه به ترتیب در تاریخ 25 خرداد و 22 تیر به دبیرخانه ستاد تحول آموزش کلان منطقه 9 ارائه شود.

در پایان، مقرر شد جلسه ای در هفته سوم اردیبهشت ماه در مشهد یا تهران، با حضور نمایندگان دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، اصفهان، شیراز، تبریز و همچنین دبیر بورد تغذیه، ریاست دانشکده علوم تغذیه و رژیم‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، برگزار شود.

اهم تصميمات:

-ارائه کوریکولوم بازنگری شده رشته-مقطع کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه به دبیرخانه ستاد تحول آموزش کلان منطقه 9 ؛

-تصمیم گیری در مورد حذف رشته کارشناسی ارشد تغذیه در بحران، در جلسه بعدی این کمیته، توسط تیم کارشناسی مربوطه در دانشگاه علوم پزشکی تهران ؛

-واسپاری مسئولیت بازنگری نهایی 3 رشته-مقطع در علوم تغذیه و کارشناسی ارشد علوم بهداشت در تغذیه به مسئول کمیته خبرگان بازنگری کوریکولومها رشته ها و مقاطع وابسته به علوم تغذیه؛

 -ارائه کوریکولوم نهایی مقطع کارشناسی علوم تغذیه و کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی به دبیرخانه ستاد تحول آموزش کلان منطقه 9؛

-ارائه کوریکولوم نهایی مقطع کارشناسی ارشد علوم تغذیه به دبیرخانه ستاد تحول آموزش کلان منطقه 9؛

-ارائه کوریکولوم نهایی مقطع دکتری علوم تغذیه به دبیرخانه ستاد تحول آموزش کلان منطقه 9؛

-برگزاری نشست کشوری در مشهد یا تهران، با حضور نمایندگان دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، اصفهان، شیراز، تبریز و همچنین دبیر بورد تغذیه، ریاست دانشکده علوم تغذیه و رژیم‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران.

 

  جلسه بیستم                   تاریخ:4 و 95/12/5

(جلسه کمیته بهداشت و ایمنی مواد غذایی کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه)

این جلسه دو روزه، پیرو مصوبات جلسه بیست و یکم کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه در دفتر انستیتو تحقیقات تغذیه ای و علوم غذایی کشور مورخ 95/11/20، به منظور تدوین و تنظیم عناوین دروس مقطع کارشناسی رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی به عنوان رشته-مقطع جدید و همچنین بررسی و پیشنهاد عناوین رشته های بین رشته ای جدید، با حضور اعضای تیم منتخب در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد.

اهم تصميمات:

-تدوین کوریکولوم مقطع کارشناسی رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی؛

-ارسال کوریکولوم تدوین شده مقطع کارشناسی رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی به نمایندگان دانشگاهها، اساتید و صاحب نظران حاضر در همایش کشوری آذر ماه جهت بررسی و اعلام نظر؛

-تصمیم گیری در خصوص عناوین رشته های بین رشته‌ای پیشنهادی به ترتیب اولویت جدید جهت بررسی اعضای بورد علوم و صنایع غذایی و دانشگاههای مجری.

 

 جلسه بیست و یکم                   تاریخ:96/02/21

(جلسه کمیته آمایش سرزمینی کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه)

در ابتدا جلسه، دبیر محترم کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه، ضمن خوش‌آمدگویی و تشکر از حضور اعضای محترم، توضیحاتی در خصوص مخارج کارگروه تاکنون و نحوه تامین هزینه‌های کمیته کشوری آمایش سرزمینی ارائه دادند.

سپس، مسؤول محترم کمیته کشوری آمایش سرزمینی، نظر اعضا را در مورد ادامه همکاری با شرکت خارجی مذکور در این کمیته جویا شدند. با موافقت تمامی حاضرین و تاکید اعضا بر لزوم ادامه همکاری با این تیم جهت بهبود عملکرد در حوزه آمایش سرزمینی، مقرر شد همکاری کمیته آمایش سرزمینی و ایشان ادامه داشته باشد.

در پایان، با تاکید دبیر محترم کارگروه بر لزوم توافق و هماهنگی با مسئولین دبیرخانه کلان منطقه 9 آمایشی جهت تامین بودجه مورد نیاز کمیته آمایش سرزمینی، مقرر شد، ایشان، پیش از برگزاری جلسه آتی کمیته، جلسه ای در مشهد با مسئولین ذیربط داشته باشند.

اهم تصميمات:

-برگزاری جلسه با  مسئولین دبیرخانه کلان منطقه 9 آمایشی در خصوص نحوه تامین هزینه‌های کمیته کشوری آمایش سرزمینی و همکاری با تیم خارجی؛

 - برگزاری جلسه با نماینده شرکت آتی نگار و توافق با ایشان بر سر ادامه همکاری با کمیته کشوری آمایش سرزمینی و کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه کلان منطقه 9 آمایشی.

 

  جلسه بیست و دوم                   تاریخ:96/02/24

(جلسه کمیته آمایش سرزمینی کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه)

در ابتدای جلسه، مسئول محترم کمیته کشوری آمایش سرزمینی ضمن خوش آمدگویی از حضور اعضای محترم تشکر کردند. سپس به دلیل وقفه ایجاد شده از زمان تدوین پرسش نامه، از مدیر پروژه شرکت آینده نگاری، خواستند به طور خلاصه در مورد روند انجام کارها و پرسشنامه دلفی توضیحاتی ارائه دهند.

طبق توضیحات ایشان، در برنامه ریزی آمایشی سه بخش شامل انسان، فعالیت و فضا در نظر گرفته شده است و تمامی اقدامات و برنامه ریزیهایی صورت گرفته در راستای این سه هدف و هم سوی با این سه آینده بوده است. به گفته مدیر پروژه شرکت آینده نگاری، تحلیل وضعیت موجود،  شناسایی آینده‌های مطلوب (که به روش تفکر ارزشی و تحلیل چشم انداز بررسی می‌شود)، شناسایی آینده‌های ممکن و شناسایی آینده‌های محتمل از مهمترین وظایفی هستند که سیاستهای کمیته کشوری آمایش سرزمینی رشته تغذیه را مشخص می‌کنند.

ایشان، در ادامه، سه بخش اصلی پرسشنامه را شامل عدم قطعیت ها (که حدود 18 عامل مشخص شده است)، تعیین پیشرانهای تاثیرگزار بر عوامل کلیدی (به نحوی که برای خبرگان قابل درک باشد) و معیارهای الویت گذاری معرفی کردند. طبق نظر ایشان، از ملزومات تکمیل پرسشنامه، افزودن بخش دیگری جهت برنامه‌ریزی برای هر شاخص از نظر خبرگان است.

در پایان، عوامل کلیدی شامل سوء تغذیه ناشی از کمبود، پژوهشهای حوزه غذا و تغذیه، سیاستهای کلان کشور در حوزه غذا و تغذیه، کیفیت زندگی و الگوی تغذیه، دریافت ریزمغذیها و سلامت عمومی جامعه و پیشرانهای تاثیرگزار بر آنها توسط اعضای محترم کمیته کشوری آمایش سرزمینی کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه مورد بازبینی، نقد و بررسی قرار گرفت.

اهم تصميمات:

- برگزاری جلسه با ریاست دانشکده تغذیه و رژیم شناسی تهران در راستای دستیابی به اهداف پرسشنامه دلفی.

 

  جلسه بیست و سوم                   تاریخ:96/03/10

(جلسه کمیته آمایش سرزمینی کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه)

در ابتدای جلسه، مسئول کمیته کشوری آمایش سرزمینی پس از خوش‌آمدگویی و تشکر از حضور اعضای محترم، از مدیر پروژه شرکت آینده نگاری، خواستند توضیح اجمالی در مورد عناوین مورد بررسی در جلسه پیش ارائه دهند.

ایشان ضمن ارائه توضیحاتی، نظر اعضای کمیته آمایش سرزمینی را در مورد ارسال پرسش‌نامه به متخصصان هر منطقه آمایشی و سنجش نظر ایشان تنها در مورد منطقه آمایشی خود یا هم در مورد منطقه آمایشی خود و هم در مورد 9 منطقه آمایشی دیگر جویا شدند و توضیح دادند که ارسال پرسش‌نامه به متخصصان هر منطقه امکان مطلوبتر نشان دادن شرایط موجود و در نتیجه سوگیری در مورد آن منطقه را بالا می برد. این در حالیست که وقتی از متخصصان هر منطقه خواسته می شود که در مورد مناطق آمایشی دیگر با تکمیل پرسش‌نامه نظردهی کنند، احتمال سوگیری ذهنی کاهش می یابد. با این حال، این احتمال نیز وجود دارد که به دلیل افزایش حجم پرسش‌نامه‌ها میزان پاسخگویی به طور چشمگیری کمتر شود.

در نهایت کارشناس آینده پژوهشی، با جمع‌بندی آرا، پیشنهاد کردند در کنار نظرخواهی از تعدادی متخصصان و صاحب‌نظران ذیصلاح درباره همه مناطق آمایشی، از سایر متخصصان نیز درخواست شود در صورت تمایل پرسش‌نامه مناطق آمایشی دیگر را  نیز تکمیل کنند.

در پایان، از میان 165 سنجه پرسش‌نامه نیز، 19 سنجه انتخاب شد و از اعضای خواسته شد این 19 سنجه را با اعداد یک تا پنج وزن‌دهی و ارزش‌گذاری کنند.

اهم تصميمات:

- وزن دهی 19 سنجه انتخاب شده توسط اعضای محترم کمیته آمایش سرزمینی؛

 -ارسال نامه از طرف دانشگاه علوم پزشکی مشهد معاون محترم بهداشت و معاون محترم درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت مشارکت با دفتر بهبود تغذیه معاونت بهداشت و  دفتر گروه تغذیه بالینی معاونت درمان در رابطه با جلب همکاری کارشناسان مسئول تغذیه استانها و  جمع آوری اطلاعات تماس خبرگان تغذیه؛

-تماس با کارشناسان مسئول تغذیه و توضیح طرح آمایش سرزمینی به آنها جهت جمع آوری اطلاعات تماس خبرگان و جلب همکاری آنها.

 
 

  جلسه بیست و چهارم                   تاریخ:96/04/25

(جلسه کمیته بهداشت و ایمنی مواد غذایی کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه)

در ابتدای جلسه دبیر کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه گزارش کاملی از اقدامات انجام شده در رابطه با رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی ارائه دادند. در ادامه، مباحثی پیرامون بررسی کوریکولومهای رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی صورت گرفت و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شد.

اعضای جلسه طی مذاکراتی که درباره کوریکولوم مقطع کارشناسی رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی داشتند چنین نتیجه گرفتند که به منظور تکمیل کوریکولوم این مقطع بایستی تیمی تخصصی گردآوری شود تا سرفصل دروس با توجه به تجارب بین‌المللی این رشته-مقطع تنظیم شود. دبیر محترم بورد علوم و صنایع غذایی و ریاست محترم انستیتو تحقیقات تغذیه‌‌ای و علوم غذایی، نیز ضمن تایید این مطلب، بر لزوم وجود دروس کنترل کیفی آماری و صنعتی در هر دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد این رشته تأکید کردند.

در پایان، با تایید اعضا مقرر شد جهت جلوگیری از موازی کاری با اقدامات انجام گرفته و در حال انجام در انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و علوم غذایی کشور و کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه، در بازنگری کوریکولومهای مقاطع مختلف گرایش کنترل کیفی رشته علوم و صنایع غذایی، بررسی این کوریکولومها  از دستور کار کارگروه خارج و به انستیتو واسپاری شود.

اهم تصميمات:

- بررسی و تصویب فرمت نهایی کوریکولوم مقطع کارشناسی ارشد رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی تا پایان مرداد ماه 96؛

 - تکمیل کوریکولوم مقطع کارشناسی رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی تا پایان شهریور ماه 96؛

- حذف بررسی و بازنگری کوریکولومهای مقاطع مختلف گرایش کنترل کیفی رشته علوم و صنایع غذایی از دستور کار کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه.
 

  جلسه بیست و پنجم                   تاریخ:96/04/31

(جلسه کمیته  آمایش سرزمینی کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه)

در ابتدای جلسه، مسئول کمیته کشوری آمایش سرزمینی، ضمن خوش آمدگویی و تشکر از حضور اعضای محترم، از مدیر پروژه شرکت آینده نگاری خواستند به ایجاز در مورد عناوین مورد بررسی در جلسه توضیح دهند.

طبق توضیحات ایشان، برای بررسی وضعیت موجود و وضعیت مطلوب تعدادی شاخصها تعیین و به صورت یک فایل اکسل جهت امتیازدهی به اعضای محترم کمیته کشوری آمایش سرزمینی ارسال شده است. به این ترتیب، برای تعیین وضعیت موجود و مطلوب،  از میان 165 سنجه ای که برای توصیف 25 شاخص در پرسشنامه آورده شده است، تعداد زیادی حذف شده و حدود 65 باقی مانده است. از بین این 65 سنجه حدود 10 مورد  از مهمترین این سنجه‌ها انتخاب شد تا به عنوان شاخصهای کمی برای اندازه‌گیری وضعیت موجود و مطلوب مورد بررسی قرار گیرد.

بر اساس مذاکراتی که در  جلسه روز گذشته صورت گرفته بود، مقرر شد شاخصها و سنجه‌های دلفی مجددا، با توجه به اهداف و برنامه‌ریزیهای آمایشی کارگروه، بازنگری شود و در صورت نیاز شاخصها حذف یا اضافه شوند. مساله دیگر، آمارها و اطلاعات مربوط به این شاخص هاست که باید از معاونتهای مختلف وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور تهیه شود.

در ادامه این جلسه، تمامی شاخص ها و سنجه های دلفی مورد بررسی قرار گرفت و منبع جمع آوری اطلاعات آن شاخص نیز مشخص شد. بر این اساس، چنانچه اطلاعات از منبع جمع آوری مشخص 65 سنجه مربوط به دلفی، پیدا نشد بایستی اطلاعات مربوط به هر قسمت دسته بندی شود تا مراتب نامه‌نگاری به دانشگاهها یا معاونتهای وزارت بهداشت یا اداره آمار انجام شود.

اهم تصميمات:

- بررسی منبع جمع آوری اطلاعات 65 سنجه مربوط به دلفی؛

 - دسته بندی سنجه‌های دلفی و نوشتن نامه‌های مربوط به هر قسمت؛

- بررسی نامه ها و افزودن اطلاعات تکمیلی در مورد هر شاخص در صورت نیاز.

 
 

  جلسه بیست و ششم                   تاریخ:96/05/10

(جلسه کمیته  آمایش سرزمینی کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه)

در ابتدای جلسه، مسئول محترم کمیته کشوری آمایش سرزمینی، ضمن خوش‌آمدگویی و تشکر از حضور اعضا، توضیحاتی در خصوص دستور کار این جلسه  ارائه دادند. ایشان، با بیان این که بررسی چندباره شاخصهای بخش چهارم دلفی باعث می شود به کارایی این شاخصها در تعیین نیازهای رشته تغذیه توجه بیشتری شود، بر ضرورت بررسی مجدد شاخص های دلفی تاکید کردند.

مدیر پروژه شرکت آینده نگاری، چنین توضیح دادند که این ورودیها مربوط به دلفی است و برای این مسائل بحث تفکر ارزشی را نیز داریم که در آن نظرات تک تک خبرگان علوم تغذیه مورد توجه قرار گرفته، هیچ نظری حذف نمی شود. به گفته ایشان برخی از شاخصها به صورت مصاحبه و به شکل کیفی بدست می‌آید. به علاوه، تکرار این نشستها احتمال نادیده گرفتن این گونه موارد را کم می‌کند.

در ادامه جلسه تمامی شاخصها و سنجه‌های مربوط به شاخص مورد بررسی قرار گرفت و تغییرات لازم انجام شد. همچنین، منبع جمع‌آوری اطلاعات شاخصها نیز تعیین گردید.

اهم تصميمات:

- ارائه پیش نویس نامه‌ها و فایلهای اکسل به دبیرخانه کلان منطقه 9 پس از اعمال تغییرات نهایی مصوب در این جلسه و تایید مسئول کمیته آمایش سرزمینی؛

- مراجعه حضوری به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت کسب اطلاع از وجود یا عدم وجود اطلاعات مربوط به هر بخش.

 
 

  جلسه بیست و هفتم                   تاریخ:96/05/28

(جلسه کمیته  آمایش سرزمینی کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه)

در این جلسه، مدیر پروژه محترم شرکت آینده نگاری، با اشاره به عدم دسترسی به منبع جامعی برای تماس با خبرگان، شروع پروژه دلفی را بدون این منبع اطلاعاتی ناممکن دانستند. خبرگان مورد نظر، علاوه بر متخصصان رشته تغذیه، دانشگاهیان، افراد متخصص در رشته‌ها و مشاغل مرتبط مثل صنایع غذایی، تربیت بدنی، بیمارستانها و غیره، همچنین افرادی که در زمینه رشته تغذیه اطلاعات داشته، با ساختار پرسش‌نامه آشنا بوده و بتوانند به سوالات پاسخ دهد، را شامل می‌شود.

در ادامه، کارشناس کمیته آمایش سرزمینی کارگروه، نیز اظهار داشتند برای ارتباط بیشتر و ایجاد یک کانال یا گروه تلگرامی برای اطلاع رسانی ما به جمع آوری اطلاعات تماس خبرگان و شماره تلفن همراه ایشان احتیاج داشتیم که از طرق مختلف پیگیری انجام شد، که به دلیل عدم همکاری ایشان همگی با عدم موفقیت همراه بود. بدین منظور به پیشنهاد مسئول کمیته مقرر شد روشهای دیگری مورد بررسی و استفاده قرار گیرد.

در پایان، مسئول کمیته آمایش سرزمینی با ارائه جدولی از رشته‌های تغذیه در مقاطع مختلف که برای بررسی لزوم حذف یا اضافه شدن گرایشهای رشته تغذیه تهیه شده بود، با توجه به نظر اعضا تغییرات مربوطه را اعمال کردند تا رشته‌ها و گرایشهای رشته تغذیه در مقاطع مختلف به طور جداگانه در یک قسمت از دلفی مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم رشته یا گرایشهای مورد نیاز دیگر نیز به آن اضافه شوند.

اهم تصميمات:

- تماس با مسئول تیم طراحی سامانه ملی تعالی علوم تغذیه به منظور بررسی امکان بارگزاری پرسشنامه دلفی در سامانه؛

- هماهنگی جلسات مصاحبه  تفکر ارزشی با اساتید دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران؛

- اعمال تغییرات لازم در پرسش‌نامه دلفی؛

- ارسال پرسش‌نامه دلفی به اعضای کمیته آمایش سرزمینی؛

- تکمیل و پاسخ به پرسشنامه دلفی و ارائه نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات.

 
 

  جلسه بیست و هشتم                   تاریخ:96/06/17

(جلسه کمیته  آمایش سرزمینی کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه)

در ابتدای جلسه دبیر کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ضمن خوش‌آمدگویی، از حضور تمامی حاضرین، خصوصا معاون وزیر بهداشت و ریاست دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تشکر کردند و به تشریح دستور جلسه پرداختند.

ریاست سازمان غذا و دارو و معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تجلیل از گردهمایی تعداد زیادی از رؤسای دانشکده‌ها و دانشگاهها، مدیران گروهها و اساتید سرشناس و صاحب نظر در حیطه علوم تغذیه، حضور در این جلسه را فرصتی مغتنم شماردند. ایشان، با اشاره به موضوع یکپارچه‌سازی در برخی رشته‌های پزشکی، عدم ارتباط میان معاونتهای مختلف وزارت بهداشت در رشته‌هایی چون علوم تغذیه و داروسازی را نقطه ضعفی برای خدمت‌رسانی در این حیطه‌ها عنوان کردند،که از طریق طرح تحول در نظام سلامت قابل جبران است.

در ادامه، مسئول کمیته آمایش سرزمینی رشته‌ها و مقاطع مرتبط با علوم تغذیه و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، به ایجاز به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در کمیته آمایش سرزمینی پرداختند. به گفته ایشان، کمیته آمایش سرزمینی، بر اساس مصوبات اجلاس کشوری تیر ماه سال گذشته کارگروه در مشهد، به شکل رسمی تشکیل و مسئولیت کمیته به دانشگاه علوم پزشکی تهران واسپاری شد. این کمیته با دعوت از اساتید سایر دانشگاهها و تشکلیل چندین جلسه، آغاز به کار کرد و برای روشنتر شدن مسیر، کارگاه دو روزه‌ای تحت عنوان "آشنایی با مفاهیم و روشهای آمایش" در ابتدای دی ماه 95 با مشارکت انجمن آمایش ایران و اساتید فعال در این حوزه تشکیل  شد.

شرکت آینده‌نگاری، به خواست کمیته آمایش سرزمینی کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه، پروپوزالی به منظور ساماندهی بهتر امور و ترسیم نقشه راه، تهیه کردند. در این پروپوزال ده گام برای رسیدن به هدف کمیته پیش‌بینی شد که در حال حاضر کمیته آمایش، موفق به پیمودن هفت گام از آن شده است. در مرحله هشتم که فاز پیشگیری است، بایستی پرسش‌نامه دلفی توسط خبرگان، که اعضای هیات علمی رشته تغذیه، رؤسای دانشگاهها و دانشکده‌های تغذیه، اعضای سمنها و انجمنهای علمی مرتبط با رشته تغذیه، رؤسا و معاونین بیمارستانها، اعضای بورد تخصصی علوم تغذیه و اعضای بورد رشته تربیت بدنی را شامل می‌شوند و تاکنون 500 نفر از آنها شناسایی شده اند، تکمیل شود.

از دیدگاه مسئول کمیته آمایش، بررسیهای آمایشی کشوری رشته تغذیه باعث می‌شود پیش از اعطای امتیاز اخذ رشته به هر دانشگاه، دید جامعتری نسبت به نیازها و امکانات منطقه‌ای داشته باشیم. به گفته ایشان، طرح آمایش سرزمینی برنامه‌ای برای پیش‌بینی آینده‌های ممکن و مطلوب تا 15 سال آینده، با تمرکز بر حوزه آموزش و پس از آن پژوهش و خدمات است.

مدیر پروژه شرکت آینده‌نگاری، نیز به ارائه توضیحاتی در خصوص مفاهیم آمایش، آینده‌نگاری، آینده‌های ممکن و مطلوب، پانل خبرگان و پیمایش دلفی پرداختند و بر لزوم مشارکت خبرگان به منظور کسب اطلاعات و پیش‌بینی‌های دقیقتر تاکید کردند. ایشان با اشاره به فرمهای توزیع شده در کنگره تغذیه به منظور جلب مشارکت و دریافت مشخصات اساتید و معرفی ده نفر دیگر از طرف ایشان، این روش را معارفه مشارکتی معرفی کرد، که با هدف، گسترش طیف جامعه خبرگان اجرا می‌شود.

ریاست سازمان غذا و دارو بر اساس توضیحات ارائه شده در جلسه، عملکرد فعلی کارگروه تغذیه را مثبت و در جهت صحیح ارزیابی کردند. از دیدگاه ایشان فعالیتها باید در حوزه آکادمیک و در راستای بهبود سلامت جامعه صورت گیرد؛ چرا که از نظر ایشان، دانشگاهیان، با بر عهده داشتن وظیفه تربیت نیرویهای متخصص به عنوان یکی از اصلیترین وظایف خود، در اولویت اول صاحب نظران و متولیان امر هستند؛ با این حال، انجام اصلاحات در حیطه آموزشی نیز بدون بررسی دقیق نیاز جامعه امکان پذیر نیست.

سپس، ریاست دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ضمن تشکر از حضور اساتید و عذرخواهی بابت کاستیهای احتمالی در برگزاری کنگره تغذیه یا جلسه فعلی، امنیت غذایی و توجه سلامت مواد غذایی مصرفی در جامعه را نیز از تکالیف دانشگاه دانستند و با اشاره به گرایش به مصرف مواد غذایی ناسالم، که علت اصلی سوتغذیه شایع در جامعه کنونی محسوب می‌شود، تغییر ذائقه مردم، از طریق افزایش آگاهی، تبلیغات و نظارت بر تولید و توزیع مواد غذایی را نیز از وظایف مهم دانشگاهیان و از سیاستهای کلیدی این حوزه برشمردند.  

مدیر دفتر بهبود تغذیه، با اشاره عدم هماهنگی میان سیاستها در دو حوزه غذا و تغذیه‌، از اعضای کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه خواستند، در اصلاح کوریکولومهای رشته تغذیه، تغذیه پیشگیرانه را مبنای اصلی آموزش دانشجویان قرار دهند.

در پایان، مدیر پروژه شرکت آینده نگاری با معرفی چهار عنوان اصلی پیمایش دلفی که عدم قطعیتها، مهمترین موضوعات تاثیرگذار، معیارهای اولویت‌گذاری و اولویت مقاطع و رشته‌ها است؛ و تفکر ارزشی که دیدگاهها، اهداف، مطلوبها و آرمانها را در حوزه تغذیه مورد بررسی قرار می‌دهد، بر لزوم مشارکت خبرگان در طرح دلفی و تکمیل پرسش‌نامه تفکر ارزشی به عنوان مراجع اصلی جمع‌آوری اطلاعات تاکید کردند. در نهایت، پس از معرفی سامانه ملی تعالی علوم تغذیه، مقرر شد پرسش نامه تفکر ارزشی، از طریق ایمیل به اساتید حاضر ارسال شود و خبرگان، پرسش‌نامه دلفی را نیز به صورت آنلاین تکمیل کنند.

 
  جلسه بیست و نهم                   تاریخ:31،30،29 شهریور 96

(جلسه کمیته بهداشت و ایمنی مواد غذایی کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه)

در ابتدای این نشست سه روزه، دبیر کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه گزارش کاملی از اقدامات انجام شده در رابطه با رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی ارائه دادند.

 دبیر بورد علوم و صنایع غذایی نیز بر تکمیل موارد اصلاحی کوریکولوم مقطع کارشناسي ارشد رشته بهداشت و ايمني مواد غذايي در اسرع وقت تاکید نمودند. ایشان، همچنین، پیش از هر اقدامی، تکمیل فرمهای ضرورت راه اندازی رشته را برای راه اندازی رشته-مقطع کارشناسي بهداشت و ايمني مواد غذايي امری ضروری دانستند. انجام آمایش سرزمینی رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی توسط کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه، مشابه آنچه در مورد رشته علوم تغذیه انجام گرفته است، از دیگر نکاتی بود که ایشان بر انجام آن تاکید کردند.

 در ادامه این نشست، اعضای حاضر، به بررسی سرفصلهای جدید مقطع کارشناسي ارشد رشته بهداشت و ايمني مواد غذايی پرداختند و پس از اعمال نظرات اصلاحی دانشگاههای مجری، سرفصلهای اصلاح شده در فرمت نهایی را، به همراه فرم تکمیل شده ضرورت سنجی راه‌اندازی مقطع کارشناسي رشته بهداشت و ايمني مواد غذايي به دبیر کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه دبیر بورد علوم و صنایع غذایی ارائه نمودند. ضرورت راه‌اندازی رشته کارشناسی بهداشت و ایمنی مواد غذایی، نیز توسط اساتید دانشگاههای مجری نگاشته و نظرات تجمیع گردید.

 در پایان، مقرر شد جهت اخذ نظرات دانشگاههای مجری این رشته، عناوین درسهای نگارش شده، جهت راه‌اندازی رشته-مقطع کارشناسي بهداشت و ايمني مواد غذايي به همه دانشگاههای مجری ارسال گردد. همچنین، مقرر گردید کارگروه کشوری توسعه و تعالی علوم تغذیه کار آمایش سرزمینی را برای رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی نیز انجام دهد.

 اهم تصميمات:

 - اعمال نظرات اصلاحی دانشگاههای مجری رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی، تکمیل نهایی سرفصلها و ارائه سرفصلهای اصلاح و تکمیل شده در فرمت نهایی به دبیر کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه و دبیر بورد علوم و صنایع غذایی؛

 - تکمیل فرم ضرورت سنجی راه‌اندازی مقطع-رشته کارشناسي بهداشت و ايمني مواد غذايي؛

 - انجام آمایش سرزمینی رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی توسط کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه؛

- ارسال و اخذ نظرات دانشگاههای مجری در مورد عناوین درسهای نگارش شده مقطع- رشته جدید کارشناسي بهداشت و ايمني مواد غذايي.

 
 

  جلسه سی ام                   تاریخ:96/07/12

(جلسه کمیته  آمایش سرزمینی کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه)

در ابتدای جلسه، دبیر کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه، ضمن خوش‌آمدگویی و تشکر از حضور اعضای از بازخورد جلسه اخیر کمیته آمایش سرزمینی در مشهد سخن گفتند.

در ادامه، مسئول کمیته آمایش سرزمینی کارگروه، ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص چگونگی رفع مشکل تکمیل لیست خبرگان علوم تغذیه از طریق ایجاد گروه تلگرامی برای تجمیع و اطلاع‌رسانی آمایش خبرگان اظهار داشتند تا کنون حدود 70 نفر از خبرگان حاضر در این گروه، آدرس ایمیل و شماره تلفن همراه خود را برای تشکیل نام کاربری و گذرواژه در سامانه ملی تعالی علوم تغذیه و مشارکت در طرح پایش دلفی در اختیار ما قرار داده اند.

دبیر کارگروه در مورد روال تکمیل بارگزاری اطلاعات در سامانه ملی تعالی علوم تغذیه، چنین توضیح دادند مقرر شده از آنجایی که پاسخدهی به پرسشنامه‌ای با این حجم بر روی سامانه دشوار است، پرسش‌نامه دلفی را در چند بخش بر روی سامانه قرار دهیم.

در پایان، کارشناس کمیته آمایش سرزمینی کارگروه، گزارش کاملی از لیست دانشگاههایی که در پاسخ به نامه درخواست ارسال اطلاعات آمایشی، اکسل ارسالی را تکمیل کردند و همچنین روند پیگیری سایر از دانشگاهها ارائه دادند و مقرر شد ایشان لیستی متشکل از همه افراد تکمیل‌کننده پرسشنامه تفکر ارزشی به تفکیک مناطق آمایشی تهیه کنند و در گروه تلگرامی آمایش سرزمینی قرار دهند.

اهم تصميمات:

- نگارش ریز هزینه‌کرد پروپوزال آمایش به تفصیل ساعت و افراد درگیر؛

- تقسیم دانشگاههای علوم پزشکی کشور برای پیگیری نامه درخواست آمارها و اطلاعات آمایشی؛

- تهیه معرفی‌نامه از طرف دبیرخانه کلان منطقه 9 آمایشی برای جمع آوری اطلاعات و آمارها از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و غیره؛

- تهیه لیستی از خبرگانی که پرسش‌نامه تفکر ارزشی را پر کرده اند، به تفکیک مناطق آمایشی؛

- پیگیری حضوری تکمیل اطلاعات آمایشی از  وزارت بهداشت و نظام پزشکی.

 
 

  جلسه سی و یکم                   تاریخ:96/08/10

(جلسه کمیته تاسیس رشته‌های جدید دانشگاهی کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه)

در ابتدای جلسه، دبیر محترم کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه، ضمن خوش‌آمدگویی و تشکر از حضور اعضای محترم، به تشریح موضوع جلسه که چگونگی برنامه‌ریزی به منظور تاسیس رشته‌های جدید دانشگاهی علوم تغذیه بود، پرداختند.

در ادامه، مسئول کمیته تاسیس رشته‌های جدید دانشگاهی علوم تغذیه، نقطه نظرات خود را در خصوص مشکلات کوریکولومهای فعلی و برنامه‌های جاری در سایر کمیته‌های کارگروه، از جمله کمیته آمایش سرزمینی رشته تغذیه و کمیته بازنگری برنامه‌های درسی رشته تغذیه و بهداشت و ایمنی مواد غذایی با اعضا در میان گذاشتند و نظرات را جویا شدند.

در پایان، اعضای حاضر، پس از بحث و تبادل نظر در مورد نیازهای کنونی و امکان تاسیس رشته‌های دانشگاهی جدید مرتبط با علوم تغذیه، همچنین، مرور شرایط آیین‌نامه‌های مرتبط با تاسیس رشته در ایران و دانشگاههای مطرح جهان، تصمیماتی به منظور بررسی بهتر جوانب امر اتخاذ نمودند.

اهم تصميمات:

- برنامه‌ریزی به منظور راه‌اندازی رشته‌های جدید دانشگاهی علوم تغذیه و بهداشت و ایمنی مواد غذایی بر اساس نیازهای موجود و نتایج ناشی از آمایش سرزمینی این رشته‌ها؛

- پیگیری رشته‌های مربوط به علوم تغذیه که هم‌اکنون در شورای عالی گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در حال بررسی است؛

- پیگیری و برنامه‌ریزی برای بررسی رشته‌های مرتبط با علوم تغذیه، مانند فیزیولوژی ورزشی، که‌ توسط دانشگاههای غیرعلوم پزشکی تدریس می‌شوند.

 
 
 
 
 
 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.